Natanko nič odpadka v predelavi grozdja – Hiša vin Kokol

Natanko nič odpadka v predelavi grozdja – Hiša vin Kokol

  • Datum objave 02.07.2021

Foto: Izdelki Hiše vin Kokol.

 

Odličen primer krožnega gospodarstva v kmetijstvu. Hiša vin Kokol je posestvo z družinsko tradicijo v Ciglencah, v občini Duplek, ki se s kmetijstvom ukvarja že tri generacije, zadnjih štirideset let pa so prisotni tudi v vinogradništvu. Obdelujejo okoli 10 ha zemlje in od tega je približno tretjina namenjena  vinogradništvu. Znotraj vinogradništva so razvili novo zgodbo in vzpostavili krožno gospodarstvo s praktično nič odpadka. Grozdje predelajo v vino, vendar se za njih izkoristek trte tu nikakor še ne zaključi. Odpadkom podarijo novo vrednost, saj grozdne peške, ki bi bile sicer odpadek, iztisnejo v olje grozdnih pešk. Kar ostane pri iztisu, dalje uporabijo za predelavo v moko grozdnih pešk. Same grozdne tropine brez pešk pa uporabijo kot gnojilo za vinsko trto. V načrtu imajo izgradnjo lastne oljarne. V nadaljevanju sledi, kako se je vse skupaj začelo.

Ideja o predelavi grozdnih pešk se jim je porodila, ko so iskali naravno olje za nego otroške kože in naravno prehransko dopolnilo. Leto 2017 je bilo prvo leto, ko so lastne grozdne peške iztisnili v olje grozdnih pešk in to olje so sprva porabili v večjem delu za lastne potrebe, nekaj pa za promocijo tega izdelka. Takrat so iz 120 kg pešk iztisnili osem litrov hladno stiskanega olja, kar je predstavljajo dober uvod v krožno gospodarstvo.

V naslednjem letu, 2018, so od 500 kg na kmetiji pridelanih grozdnih pešk namenili približno tri četrtine za iztis v olje. Odziv trga je bil pozitiven, saj so že takrat prodali celotno zalogo izdelkov.

Preteklo leto, 2019, jim je uspelo pridelati že okoli 1000 kg grozdnih pešk in kot kaže bo potrebno okrepiti proizvodnjo, saj je trg zelo dobro sprejel njihove izdelke in je povpraševanje veliko.

 

»Iz ljubezni do trte same, ki je vezni člen naše družinske kmetije, smo zraven vina, kot prvotnega produkta vinske trte, razvili sekundaren in terciaren produkt, 100 odstotno olje grozdnih pešk in moko, torej smo trti/grozdju podarili novo življenje.«

(kmetija Kokol)

 

Kmetija na 2,70 ha površine goji vinsko trto, ki je osnova za pridelavo kvalitetnega grozdja. Njihove površine vinogradov so vključene v ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP) Programa razvoja podeželja 2014 – 2020 in znotraj tega ukrepa izvajajo več operacij, ki zmanjšujejo neugodne vplive kmetovanja na okolje ter prispevajo k blaženju in prilagajanju na podnebne spremembe. Njihovi postopki obdelave vinogradov potekajo na naravi čim bolj prijazen način (mehansko zatiranje plevelov, uporaba feromonskih in lepljivih vab za potrebe spremljanja škodljivih organizmov, opustitev uporabe insekticidov).

Kmetija v bližnji prihodnosti načrtuje izgradnjo lastne oljarne z možnostjo sofinanciranja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja preko Lokalne akcijske skupine (LAS) Ovtar Slovenskih goric. Projekt je vsekakor zanimiv tudi za ostale vinogradnike iz lokalnega in regijskega območja, predvsem z dobavo surovine (grozdne peške). Na ta način se krepi povezovanje in skupno sodelovanje na trgu, hkrati pa bi večja količina ponudbe zadostila vedno večjemu povpraševanju na trgu.

Namen kmetije je tako povečati svoj pridelek kot tudi razširiti ponudbo v obliki različnih hladno stiskanih olj.

Pred časom so že aktivno sodelovali z LAS Ovtar Slovenskih goric, ko so v okviru LEADER projekta TUR-LAS-KONJ na svoji kmetiji v letu 2019 (konec avgusta) organizirali obisk konjeniške ture s kočijo.

V sklopu turističnih dejavnosti pa jih obiščejo tudi drugi, ki se z veseljem na svoji poti ustavijo na kmetiji, kjer si lahko ogledajo z dejavnostjo povezane prostore in spoznajo njihove izdelke.

Izdelke ponujajo pod lastno blagovno znamko Hiša vin Kokol, ki je s svojimi izdelki novost v njihovi občini in regiji. Za promocijo skrbijo z udeležbo na sejmih, s prisotnostjo na družabnih omrežjih in spletno stranjo. Na ta način se je povečala prodaja vseh njihovih izdelkov.

V prihodnje si preko svojega projekta želijo pripomoči tudi h krepitvi prepoznavnosti območja, vzpodbujanju lokalne pridelave in predelave, k ohranjanju delovnih mest na podeželju ter navsezadnje, da se dodatno razvije lokalna izmenjava – prodaja dobrin iz lokalnega okolja in tako poveča kupna moč kmetij in podeželskega prebivalstva.

 

*   *   *

Hiša vin Kokol je sodelovala na natečaju Evrospke komisije Rural Inspiration Awards 2020 in bila uvrščena v finalni izbor v kategoriji biogospodarstvo.Skupno je bilo prijavljenih 77 kandidatov, v finalni izbor je prišlo 15 kandidatov.

 

Kontakt

Spletna stran: www.hisavinkokol.com
Facebook stran: www.facebook.com/hisavinkokol.naravno/
Kontaktna oseba: Emilijan Kokol
Elektronski naslov: hisavin.kokol@gmail.com
Telefonska številka: +386 (0)41 600 205

PREDSTAVITVENI VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=jiSPuctDSyQ