Nakup kmetijske mehanizacije in opreme za obdelavo tal, spravilo krme in gnojenje z organskimi gnojili – Kmetija Malerič iz Bele krajine

Nakup kmetijske mehanizacije in opreme za obdelavo tal, spravilo krme in gnojenje z organskimi gnojili – Kmetija Malerič iz Bele krajine

  • Datum objave 28.03.2024

Objavljeno 28. 3. 2024

“Mladi prevzemnik Uroš Malerič iz Črnomlja ima močno željo in jasno vizijo kako iz dane zemlje in lastnega prepričanja ustvariti produkte, ki bodo uspešno sprejeti na trgu, mu omogočali ne samo preživetje ampak tudi razvoj in rast, kar je nujno tako za kmetijo kot tudi dobrodošlo za lokalno podeželsko okolje. Zaveda se celostnega pristopa in trajnostnega kmetovanja.”

(Mira Kambič Štukelj, specialistka za program razvoja podeželja, KGZS Zavod Novo mesto)

izdelki na policah Kmetije Malerič

Izdelki kmetije Malerič.

 

Povzetek projekta

Uroš Malerič, se je po študiju lesarstva leta odločil za kmetijstvo. Postal je mladi prevzemnik na kmetiji starih staršev, kjer se je začel ukvarjati z rejo govedi, predelavo govejega mesa, pridelavo in predelavo žita v razne mlevske izdelke in testenine, od leta 2023 dalje tudi ekološko. Izdelki so inovativni in privlačni za trg.

Posodobitev strojnega parka in s tem sofinanciranja je mlademu prevzemniku omogočila hitrejši zagon kmetije.

Trajanje projekta

2017 – 2020

Ozadje

Zaradi obuditve opuščene kmetije z ustreznimi stroji za obdelavo tal in pridelavo žit, kvalitetnejše pridelave krme za živali ter gnojenja z organskimi gnojili, je bila prva prioriteta mladega prevzemnika posodobiti strojni park, ki mu bo omogočal lažjo in  kvalitetnejšo pripravo tal, pridelavo ter optimizacijo delovnih procesov na kmetiji. Zato se je preko obeh razpisov (za M4.1 in M6.1) odločil vlagati v nakup traktorja in ostalo osnovno kmetijsko mehanizacijo.

Cilji

Kmetija je izpeljala naložbo v skladu z načrtovanimi cilji in si s tem začela rediti govedo in pridelavo žit, ki jih sedaj predeluje v moko iz katere prideluje testenine.

S pašno reje govedi in krmljenjem samo z lastno krmo brez ostalih dodatkov meso uspešno trži po večini na lokalnem trgu.

Kmetija se zaveda da sama pridelava ni dovolj, zato si prizadevajo tudi za inovativno ponudbo svojih izdelkov (»super testenine« s spirulino). Svojo ponudbo želijo nadgraditi s turistično ponudbo, ki jo razvijajo v okviru »svoje« druge kmetije.

Glavne aktivnosti projekta

Glavne aktivnosti projekta so bile nakup primerne mehanizacije, ki bo opravila svoje delo tudi v ekološkem načinu kmetovanja, ter maksimalni izkoristek, ki bo kmetiji tudi povrnil vložena sredstva.

Rezultati

Kmetiji sta obe investiciji doprinesli k lažjemu in hitrejšemu razvoju kmetije, obsegu pridelave in dvigu kvalitete.

Pridobljene izkušnje

Kmet si mora jasno začrtati in določiti kakšne spremembe želi doseči, ter zakaj želi te spremembe.  Nato si je treba izoblikovati celostno podobo in zgodbo katero želi pisati na kmetiji. Le na ta način se bodo lahko zastavljeni cilji in spremembe tudi izpeljale.

S tem ko sami raziskujemo, kaj je možno z pomočjo naložb izvesti, smo dobro seznanjeni tudi z zadevami katere moramo med naložbo in po koncu naložbe izpolnjevati, s tem se tudi izognemo naknadnim neprijetnim presenečenjem, ki se skrivajo v ozadju izvajanja naložbe.

Kontakt

Uroš Malerič, mladi prevzemnik na kmetiji

Črnomelj

https://www.facebook.com/KmetijaMaleric/

Izdelki kmetije Malerič

Izdelki kmetije Malerič

Izdelki kmetije Malerič

Izdelki kmetije Malerič

Kmetija Malerič

Kmetija Malerič

 

Prispevek smo pripravili v sodelovanju KGZS Zavod Novo mesto.

Deli z drugimi
Statistična regija

Jugovzhodna Slovenija

Področja ukrepanja

Izboljšanje kakovosti življenja in diverzifikacija podeželja, Izboljšanje konkurenčnosti, Izboljšanje okolja, Prilagajanje na podnebne spremembe

PRP

PRP 2014-2020 do 2022

Ukrepi PRP 2014 - 2020

M4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva, M6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete