Kmetija Pukšič »Moja biodežela« – NALOŽBA V RASTLINJAKE IN NAMAKALNI SISTEM ZA STABILNO PRIDELAVO EKOLOŠKE HRANE


 • Datum objave 05.09.2023

Kmetija Pukšič »Moja biodežela« – NALOŽBA V RASTLINJAKE IN NAMAKALNI SISTEM ZA STABILNO PRIDELAVO EKOLOŠKE HRANE

 • Datum objave 05.09.2023

Dvoladijski rastlinjak s kapljičnim namakanjem, avtor: Pukšič.

 

»Z ureditvijo namakalnega sistema in postavitvijo rastlinjakov smo ustvarili edinstven prostor na planetu, kjer tudi zelenjava posluša glasbo!« (Kmetija Pukšič)

 °

Povzetek projekta

Upravičenec je kmetijsko gospodarstvo Zvonka Pukšiča v SV Sloveniji. Kmetija je bila najprej usmerjena v prašičerejo, kar so jo pred desetletjem v celoti opustili in se preusmerili v pridelavo in predelavo ekološke zelenjave. Od leta 2010 naprej tržijo svoje lastne pridelke in izdelke pod blagovno znamko »Moja Biodežela«.

Ker imajo zelenjadnice obilo listne mase in plitek koreninski sistem, vrtnarska pridelava brez namakanja ni možna, zato so se na kmetiji Pukšič odločili, da bodo izgradili namakalni sistem. Ker je kmetija ekonomsko odvisno od pridelanih vrtnin za prodajo ali predelavo, so v okviru naložbe izvedli tudi postavitev rastlinjakov, ki omogočajo pridelavo vrtnin tudi zunaj rastne sezone, pridelavo lastnih sadik zelenjadnic in manjšo občutljivost kmetijske pridelave na vremenske razmere ter zgodnejši vstop na trg, kar pomeni višje prodajne cene in boljšo ekonomiko kmetijske pridelave.

 

Glavne aktivnosti

 • Z namenom izboljšanja in povečanja ekološke pridelave zelenjave in ob soočanju s vplivom podnebnih sprememb, se je kmetija odločila za naložbo v zasebni namakalni sistem ter postavitev rastlinjakov za pridelavo vrtnin.
 • Vrtnarska pridelava brez namakanja ni možna, zato so na kmetiji Pukšič izgradili namakalni sistem. Kot vir vode so izvedli podzemno vrtino, od koder s pomočjo potopne črpalke črpajo vodo za namakanje svojih kmetijskih zemljišč. Ker je bil pretok iz vrtine dokaj skromen in ne bi zadostoval za neposredno namakanje kmetijskih površin, so na kmetiji zgradili tudi vmesni zalogovnik za zbiranje večjih količin vode za namakanje. Vodni zalogovnik prostornine 240 m3 je bil dodatno zatesnjen z neprepustno folijo. Voda za namakanje se s pomočjo črpalke transportira preko razvodnega cevovoda do hidrantov, ki so razporejeni po kmetijskih zemljiščih. Naložba je obsegala tudi ustrezno namakalno opremo, s katero se priključi na hidrante za namakanje.
 • Ker je kmetija gospodarsko odvisna od pridelave vrtnin, so postavili tudi rastlinjake, ki omogočajo pridelavo vrtnin zunaj sezone, vzgojo lastnih sadik zelenjadnic in zmanjšano občutljivost na vremenske razmere. Vsi rastlinjaki imajo dvojno folijo, z ogrevalno opremo, zračenjem in drugo opremo. Pridelava v rastlinjakih je na podlagi meritev vremenskih parametrov avtomatizirana, kar z regulacijo namakanja, zračenja, senčenja in ogrevanja ustvarja optimalne razmere za rast in razvoj zelenjadnic.
 • V rastlinjakih je vzpostavljeno namakanje z mikrorazpršilci, pa tudi kapljično namakanje pod folijo z možnostjo dodajanja hranil.
 • Zaradi povečane pridelave so začeli zbirati deževnico s streh rastlinjakov v dodatnem vodnem zbiralniku, ki služi za namakanje. Uporabljajo različne načine namakanja: cevni sistem z razpršilci, bobenski namakalnik ali rolomat z dežnim krilom, kapljično namakanje in mikrorazpršilce. Namen naložbe je tudi zagotoviti primerno namakalno opremo.

Neposredni učinki

 • Višji prihodki na kmetijskem gospodarstvu.
 • Večje število delovnih mest na kmetiji.
 • Novi izdelki iz predelane zelenjave.
 • Prispevek k prilagajanju podnebnim spremembam.
 • Zaradi ekološke pridelave ohranjanje in izboljšanje biotske pestrosti.
 • Zmanjšanje emisij iz kmetijske pridelave na okolje in povečnje vezave ogljika v tleh.

Učinki povezovanje in mreženja

Projekt je dober primer povezovanja vseh zgoraj naštetih vpletenih, da je prišlo do realizacije, saj brez dobrega odzivanja in sodelovanja med člani kmetije, svetovalci in specialist KGZS Zavoda Ptuj ter projektanti in dobavitelji opreme in drugih naprav ter izvajalci ne bi bil projekt izveden kakovostno in pravočasno.

Priložnosti za sodelovanje pri pridelavi in predelavi ekološke zelenjave, sodelovanje pri domačih in EU projektih, sodelovanje pri združenjih ekoloških proizvajalcev za marketing in skupni nastop na trgu.

Možnost prenosa na druga področja

Ideja ureditve vodnega vira za namakanje ter izgradnje namakalnega sistema se lahko prenese na podobna kmetijska gospodarstva, ki se bodo ukvarjala s pridelavo zelenjave in bodo potrebovala vodo za namakanje vrtnin. Prav tako je možno koncept postavitve rastlinjakov prenesti na področja pridelave drugih kultur, ki se soočajo z enakimi izzivi, kot so pravočasen vstop na trg ter manjša občutljivost kmetijske pridelave na podnebne spremembe.

Inovativnost

Projekt je znatno izboljšal rastlinjake z avtomatiziranimi postopki za zračenje, senčenje, ogrevanje in namakanje z raznoliko opremo. Ustvaril je nove izdelke na kmetiji, kot so mešana vložena solata, ajvar in paradižnikova mezga. Zunanje namakanje je bistveno izboljšalo pridelavo zelenjave, saj kmetija ni več odvisna od padavin, kar omogoča natančnejše načrtovanje in izvajanje kmetijskih opravil.

Vključenost mladih

Mladi so vključeni v projekt preko neposrednega in drugega dela na kmetiji: en sin je inženir strojništva, ki ga bolj kot vijaki zanimajo rastlinjaki, dnevno spremlja rastline in skrbi, da imajo najboljše pogoje za zdravo rast; drug sin je magister varne hrane, ki skrbi za organizacijo. Poskrbi, da vse od prvega stika s stranko, obveščanja kako napreduje ozimnica in vse do izdelka na njeni mizi, poteka brez težav.

 

Kontakt:

Zvonko Pukšič
Jastrebci 62 a, 2276 Kog, Ormož, Slovenija

Spletna stran: info@moja-biodezela.com

Vodni zalogovnik na kmetiji Pukšič, avtor: Pukšič.

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalj iz rastlinjaka, ki prikazuje ogrevanje rastlinjaka na kmetiji Pukšič, avtor: Pukšič.

 

Objavljeno 5. 9. 2023

* * *

Kmetija Pukšič je ena izmed kandidatov, ki jih je slovenska mreža za podeželje prijavila na evropski natečaj Agriculture Rural Inspiration Awards  2023. Razpisane so bile štiri kategorije in kmetija Pukšič je uvrščena v kategorijo Pametno in konkurenčno kmetijstvo. 

Uradni logotip natečaja ARIA 2023.

Deli z drugimi
Statistična regija

Podravska

Področja ukrepanja

Izboljšanje kakovosti življenja in diverzifikacija podeželja, Izboljšanje konkurenčnosti, Prilagajanje na podnebne spremembe

PRP

PRP 2014-2020 do 2022

Ukrepi PRP 2014 - 2020

M4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva