Primer uspešnega črpanja evropskih sredstev: LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline (Občina Ljubno)


  • Datum objave 31.05.2023

Primer uspešnega črpanja evropskih sredstev: LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline (Občina Ljubno)

  • Datum objave 31.05.2023

O LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline

LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline povezuje, kot pove že samo ime, občine dveh dolin – Zgornje Savinjske in Šaleške. To je območje občin Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Solčava, Šmartno ob Paki, Šoštanj ter Mestna občina Velenje.

LAS se v programskem obdobju 2014-2020 financira iz dveh evropskih skladov – EKSRP (Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja) in ESRR (Evropski sklad za regionalni razvoj). Tako ima za izvajanje strategije lokalnega razvoja na voljo dobrih 2,6 milijona eur evropskih sredstev.

V okviru sklada EKSRP ima LAS odobrenih 17 projektov, od katerih jih je 15 že zaključenih (podatek za april 2023). LAS je med najuspešnejšimi pri črpanju sredstev za projekte sodelovanja LAS, saj ima odobrenih kar 12 projektov sodelovanja LAS, kar je največ med vsemi LAS-i.

Vodilni partner LAS je Savinja, zavod za razvoj podeželja in turizma, ki ima sedež v občini Ljubno.

 

Ljubno. Foto: Las ZSŠD

 

Občina Ljubno

Ljubno je gručasta vas v Zgornji Savinjski dolini. Nastalo je ob sotočju Ljubnice in Savinje, ki tu prehaja iz tesne v širšo predalpsko dolino. V času splavarstva (od konca 16. stol. do sredine 20. stol.) je imelo pomembno vlogo pri plavljenju in trgovanju z lesom. V starejšem delu naselja Ljubno ob Savinji, kjer stoji župnijska cerkev sv. Elizabete se je izoblikoval spodnji trg, imenovan »Plac,« medtem ko se je zgornji trg imenovan »Foršt« izoblikoval na višjem delu naselja, pod cerkvijo Marije Vnebovzete. Skupaj tvorita trško jedro Ljubnega.

Prav tradicija splavarstva (flosarstva) je tista, ki je občino pritegnila k sodelovanju v projektu sodelovanja LAS Interaktivni turizem za vse, v okviru katerega je občina prvotno flosarsko zbirko iz manjšega prenesla v večji prostor, jo nadgradila in digitalizirala. Flosarstvo ima v Savinjski regiji več kot petstoletno zgodovino. Interaktivna flosarska zbirka navdušuje z doživljajskimi interaktivnimi zgodbami, ki jih obiskovalec spozna ob sprehodu po reki Savinji. Kako izgleda življenje na in ob reki, kakšna flora in favna obdajata brežine, kako se je razvijala kultura kraja in kako adrenalinsko je spuščanje po živahnih brzicah. Slednje obiskovalci doživijo na simulirani vožnji flosa po Savinji.

Interaktivna flosarska zbirka se skupaj z Zbirko Ljubenskih cvetnonedeljskih potic nahaja v Kulturno Poslovnem Centru Ljubno (KPC Ljubno), kot se imenuje prenovljen kompleks stavb Zadružnega doma, Kulturnega doma Ljubno in Kongresnega Centra KLS, kjer se je v okviru projekta LAS (sklad ESRR)  Mi smo SVETloba izvedla celostna ureditev hodnika in stopnišča.

 

Kulturno Poslovni Centrer Ljubno. Foto: Las ZSŠD

 

V prenovljenem kompleksu ima svoje prostore tudi Knjižnica Ljubno, katere oprema je bila sofinancirana preko operacije sodelovanja LAS Čebela BERE med!. V sklopu operacije je nastal tudi čebelarski kotiček, didaktično izobraževalni pripomoček namenjen najmlajšim obiskovalcem knjižnic, ki je potoval med vsemi sodelujočimi knjižnicami v projektu. Preko operacije Čebela BERE med! so po knjižnicah potekale različne aktivnosti na temo pomena čebel, branja in digitalnega opismenjevanja med drugim je nastala tudi slikanica z naslovom Čebela bere med. Projekt predstavlja doprinos k razvoju lokalnih knjižnic, k povečanju njihovih vsebin, ter prenosu inovativnih znanj in dobrih praks, ter otroke in njihove starše izobraziti o pomenu čebel za naše okolje.

Prav tako so otroci ciljna skupina projekta Prva pametna podeželska učilnica v Sloveniji, (projekt je sofinanciran iz sklada ESRR). Namen projekta je odgovor na razvojne izzive, kot so visoka rast brezposelnosti in pomanjkanje delovnih mest. Pametna učilnica je okolju dvignila stopnjo inovativnosti že v učno najbolj dojemljivih letih in s tem izboljšala podporno okolje za izobraževanje in razvoj. Najmanj 800 mladih bo pridobilo nove poklicne kompetence s področja uporabe sodobne tehnologije, turizma in ohranjanja narave. Projekt je izboljšal tudi infrastrukturno opremljenost, potrebno za osnovno izobraževanje mladih in jim s tem omogočil atraktivno pridobivanje znanj, tudi za poklice prihodnosti, ki omogočajo delo od doma in s tem pripomorejo k manjšemu izseljevanju mladih iz demografsko ogroženih posameznih območij. Izvedene so bile številne aktivnosti projekta, kot so zasnova, izdelava in realizacija pametnega, sodobnega virtualnega programa za promocijo turizma in izobraževanja. Za uporabo učilnice in programa je bilo usposobljenih 36 izbranih učiteljev vseh osnovnih šol v regiji, z njo pa se je spoznalo preko 800 mladih iz celotnega območja LAS, ki je pridobilo nove poklicne kompetence s področja uporabe sodobne tehnologije, turizma in ohranjanja narave. V popoldanskem času in ob vikendih je prostor namenjen turističnemu 5 zvezdičnemu doživetju.

 

Prva pametna podeželska učilnica v Sloveniji. Foto: Las ZSŠD

 

K 5 zvezdičnemu turističnemu doživetju pa zagotovo pripomore tudi zlata plaketa, ki jo je občina Ljubno prejela na 17. evropskem natečaju za Evropsko nagrado za razvoj podeželja in obnovo vasi za leto 2022, ki ga razpisuje Evropsko združenje za razvoj podeželja in obnovo vasi – ARGE. ARGE je mednarodna institucija, ki v prvi vrsti državam kandidatkam oziroma mladim pristopnicam v EU pomaga pri celostnem in trajnostnem razvoju podeželja.

LAS je izvedene projekte predstavil tudi kot primer Pametne vasi na spletnem dogodku v organizaciji estonske mreže za podeželje, 30. marca letos. Predstavitve so na ogled na povezavah na spletni strani dogodka ter videi predstavitev na You Tube kanalu Mreže za podeželje.

 

 

Deli z drugimi
Statistična regija

Savinjska

Področja ukrepanja

Izboljšanje kakovosti življenja in diverzifikacija podeželja, LEADER

PRP

PRP 2014-2020 do 2022

Ukrepi PRP 2014 - 2020

M19 - Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost)