Ekološka kmetija Kastelic, ki se prilagaja sodobnim izzivom in prideluje zdravo in kakovostno hrano

Ekološka kmetija Kastelic, ki se prilagaja sodobnim izzivom in prideluje zdravo in kakovostno hrano

  • Datum objave 20.10.2021
Posodobljeno: oktober 2021

Mladi prevzemnik kmetije Jaka Kastelic s staršema; Fotografija: osebni arhiv Jaka Kastelica

Ekološka kmetija Kastelic iz Malega vrha pri Mirni Peči je dober primer ekološke kmetije, ki je tudi prejemnica finančnih sredstev iz naslova Programa razvoja podeželja 2014-2020. Gre tudi za primer sodobnega mladega kmeta, ki z novimi tehnologijami optimizira pridelavo, nove kupce pridobiva tudi s spletno prodajo in dostavo na dom, se poslovno povezuje z drugimi kmeti, sodeluje s kmetijskimi svetovalci, na kmetovanje pa gleda kot na posel.

Na ekološki kmetiji Kastelic se ukvarjajo predvsem s sadjarstvom. Začeli so z hektarskim nasadom jabolk Topaz, pozneje so sadovnjak razširili še s sortami opal, goldrush, in sanso. Jabolka predelujejo tudi v kis, sok, krhlje in čips. Ob normalnih letinah pridelajo cc 25 ton jabolk na hektar.

Leta 2010 se je v ekološko kontrolo vključila cela kmetija, poleg sadjarstva se ukvarjajo tudi s poljedelstvom in predelavo, za dve ekološki kmetiji redijo telice, poleg tega drugim kmetijam ponujajo strojne storitve.

Trenutno kmetija obsega šest hektarjev gozda in 29 hektarjev svojih in najetih obdelovalnih površin, od tega je približno 4,2 hektarja intenzivnih sadovnjakov, 17 hektarjev njiv in slabih osem hektarjev travnikov.

Pridelajo največ pire in ajde, v kolobarju pa še ječmen. Ponujajo ekološko polnovredno in belo pirino moko, ajdovo moko in kašo, pirin rižek ter ješprenj.

Pred dvema letoma je oče Alojz predal kmetijo mlademu prevzemniku, sinu Jaku, istega leta so uspeli na razpisu iz Programa razvoja podeželja za sofinanciranje obsežne naložbe v sadjarstvo. Rezultat sta dva super sadovnjaka, ki sta s sodobnimi tehnologijami zaščitena pred pozebo, sušo in točo. Nasad jablan iz leta 2009 so nadgradili z makro oroševanjem, najstarejši nasad iz leta 2002 pa popolnoma obnovili ter ga opremili z namakalnim sistemom, mrežo proti toči in delno tudi z mikro oroševanjem, ki jablane ščiti pred pozebo in slano. Zgradili so tudi večji vkopani zalogovnik meteorne vode, kjer se shranjuje deževnica, ki jo lahko v primeru suše uporabimo za namakanje.

Ko so opustili intenzivno prirejo mleka, so prešli na ekstenzivno govedorejo, tako da za svoje potrebe redijo krave dojilje in teleta. Govedorejo so obdržali tudi zato, da si sami pridelajo gnojilo za poljedelstvo. Novo priložnost so videli tudi v reji živine za druge, tako da za dve ekološki kmetiji redijo plemenske telice.

Drugim ponujajo tudi strojne storitve. Najbolj znani so po luščenju pire, ponujajo pa še čiščenje žita, le kmetijam z ekološkim certifikatom pa tudi mletje v moko. Pridelujejo tudi rdečo peso, ki jo sami vložijo v solato ter prodajajo trem vrtcem in eni osnovni šoli.

Poslovno sodeluje z drugim mladim kmetom. Zadnja novost je jabolčna čežana, ki jo delajo za ekološko kmetijo Kukenberger in njihove jogurte, idej za nove skupne izdelke pa ima mladi prevzemnik še veliko.

Več informacij na spletni strani kmetije.

 

Kontakt:

Jaka Kastelic
info@kmetijakastelic.si

Mali Vrh 8
8216 Mirna Peč

00386 31 555 224

Deli z drugimi