Ekološka kmetija Kosec

Ekološka kmetija Kosec

  • Datum objave 07.07.2021

Povzetek vsebine projekta

Kmetija se je skozi proces preusmeritve in neposrednih podpor razvila iz neperspektivne konvencionalne kmetije v tržno usmerjeno kmetijo z kvalitetnimi proizvodi in neposredno prodajo, ki ob intenzivnem ciklusu omogoča nadaljnji razvoj kmetije.

Ozadje

»Ko se je oče odločil, da je prenehal z mlečno proizvodnjo smo iskali tržne možnosti za razvoj naše kmetije. Ekološko kmetovanje se je pojavilo kot ena od možnosti o kateri nismo resno razmišljali. Nekaj mesecev kasneje smo spoznali, da zaradi velikega deleža travinja in 100% deleža naših površin v OMD zadovoljujemo skoraj 80% vseh zahtev za ekološko kmetijstvo, saj smo z prenehanjem mlečne proizvodnje opustili tudi intenzivno gnojenje z dušikom.

Končna odločitev vseeno ni bila lahko predvsem zaradi družinskega vinograda in deleža koruze v kolobarju. Po dolgih in težkih pogajanjih v okviru družine smo očeta prepričali da je tudi svoje “gorice” vključil v ekološko kontrolo in tako smo postali celovita ekološka kmetija.

Po 7 letih ekološkega kmetovanja smo se naučili vse potrebno, da nam vinograd in tudi koruza odlično uspevata tudi zaradi nasvetov ostalih ekoloških kmetov v bližini. Skozi proces smo preusmeritve so se pojavljale težave, ki so naš pogum postavljale na preizkušnja, vendar smo danes veseli da smo vztrajali in naši kmetiji zagotovili perspektivno tržno dejavnost in dobre pogoje za nadaljnji razvoj, saj smo skozi proces preusmeritve in druženja z ostalimi ekološkimi kmeti dobili tudi optimističnega in radovednega duha s pomočjo katerega danes kmetiji zagotavljamo tudi stabilne finančne prihodke.«
Boštjan Kosec

Glavne aktivnosti

Urediti infrastrukturo, povečati tržno vrednost kmetijskih proizvodov in povečevati obseg ekološko obdelanih površin, ki zagotavljajo kakovostno hrano za potrošnika.
Z mladim prevzemnikom smo definirali vizijo kmetiji in zagotovili osnovna obratna sredstva za direktno trženje mlade ekološke govedine. Z ureditvijo pašnikov smo zmanjšali stroške pridelave in z pašno na njivskih površinah dvignili prirast in kvaliteto mesa. Zaradi lažjega čredenja, višje stopnje varnosti se je zmanjšala tudi intenziteta dela pri pašnih živalih.

Rezultati/koristi

Skozi proces razvoja kmetije, ki je posledica vseh aktivnosti in investicij se je kmetija povezala z Ekološko kmetijo Zadravec s katero prodaja mlado ekološko govedino pod skupno blagovno znamko EKOMESO. Rezultat je oskrba nekaterih šol in vrtec z ekološkim mesom in dovolj veliko povpraševanje strank po kvalitetni ekološkem mesu, da imata obe kmetiji z primernimi tržnimi aktivnostmi prodata celotno svojo količino ekološke govedine po ciljnih cenah, ki omogočajo nadaljni razvoj kmetije.

Pridobljene izkušnje/znanje, ki ga želite posredovati

“V življenju smo lahko dolgoročno uspešni če verjamemo v tisto kar delamo in to delamo z veseljem. Na začetku se mora vsaki mladi kmetovalec vprašati kaj ga veseli in katere konkurenčne prednosti ali posebnosti ima njegova kmetija. Potem je potrebno narediti 10 letno vizijo in 3 letne operativne plane za razvoj kmetije, kjer so nam v veliko pomoč bili strokovnjaki skupine TOP RURAL. Prva aktivnost je dvig dobičkonosnosti kmetije z obstoječo proizvodnjo, ki potem zagotavlja sredstva za nadaljni razvoj. V drugi fazi investiramo sredstva v tiste male naložbe, ki kratkoročno znižujejo stroške ali pa povečujejo dobičkonostnost (povečanje proizvodnje brez povečanje dobičkonostnosti je nesmisel in ubija vitalnost kmetije, ker samo povečuje stroške). V zadnji fazi 10 letnega razvoja smo zaključili proizvodni cikel z novih hlevom, ki sam po sebi ne prinese dodane vrednosti, zagotavlja pa odlično počutje živali in lažje delo za gospodarja. Ker imamo dobičkonosno proizvodnjo smo lahko zgradili novi hlev, ki nam sedaj hlev omogoča, da to proizvodnjo tudi povečamo.
Sedaj kujemo naslednji 10 letni plan, ki bo šel v smeri dopolnilne dejavnosti turizma ali predelave. Torej idej in ciljev in vizije na nikoli ne zmanjka.”

Boštjan Kosec

 

Kontakti:

Spletna stran naložbe/projekta/pravne osebe: www.ekomeso.si
Boštjan Kosec, info@ekomeso.si, 041 762 777

Deli z drugimi