[preselected_search_fields]

Kako do kakovostnih izdelkov iz mleka, mesa in volne drobnice v povezavi z dobrobit drobnice (strokovno srečanje, 2022)

Objavljeno: 08.06.2022

Ključne besede: usposabljanja, 2022, strokovno srečanje, rastlinska pridelava, živinoreja, drobnica

Usposabljanje za potrebe izvajanja ukrepa dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja 2014-2020 za leto 2021 za operacijo DŽ drobnica - strokovno gradivo

Objavljeno: 15.12.2021

Vsebina gradiva za udeležence:

 1. Informiranje upravičencev o izvajanju ukrepa dobrobit živali (DŽ)
 2. Predstavitev zootehniških opravil kot jih določa Zakon o živinoreji s poudarkom na strižnji in korekciji parkljev
 3. Prezimovanje na prostem, jagnjitve/jaritve na pašniku in paša kot posredna povzročiteljica stresa (npr. preganjanje drobnice s strani spuščenih/potepuških psov, prisotnost velikih zveri v bližini, ipd…)
 4. Zoohigienski pogoji in normativi v rejah - priporočila z vidika dobrobiti ovc in koz vključno s higieno krme s poudarkom na mikotoksinih in vpliv hleva na
  dobro počutje in zdravstveno stanje drobnice
 5. Naložbe v infrastrukturo, ki prispevajo k dobrobiti drobnice s poudarkom na digitalizaciji

Za vsebino je odgovorna Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS).

Izdala: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana v okviru usposabljanja kmetov za ukrep Dobrobit živali v letu 2021
Uredila: Alberta Zorko mag. kmet.
Prelom: Andrej Lombar
November 2021

 

Video posnetek predavanja iz decembra 2021.

Ključne besede: Redno usposabljanje, M1 Prenos znanja in informiranja, M14 Dobrobit živali

Reja različnih pasem drobnice za meso in izdelke vrhunske kakovosti (EIP projekt)

Objavljeno: 18.11.2020

Predstavitveni plakat EIP projekta Reja različnih pasem drobnice za meso in izdelke vrhunske kakovosti na Posvetu JSKS in EIP leta 2020.

Vodilni partner: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
Ostali člani partnerstva: KGZ Slovenije, Zavod Celje; VSŠ Bled; Tatjana Čop, Odnosi z javnostjo s.p. Klavnica Mereče; 7 kmetijskih gospodarstev: Roman Savšek, Uroš Macerl, Urh Macerl, Miran Zmrzlak, Franc Sevčnikar, Andrej Sedmak in Timotej Kovač

Pričakovani rezultati

 • Izboljšana tehnologija reje
 • Inovativna strategija trženja mesa drobnice v Sloveniji
 • Razvoj inovativnih izdelkov iz mesa drobnice
 • Povečana prepoznavnost mesa drobnice

Obnašanje ovc in koz (usposabljanja v 2017 za Dobrobit živali - drobnica)

Objavljeno: 15.02.2018

Prezentacija, ki je bila pripravljena in izvedena v okviru ukrepa M1 Prenos znanja Programa razvoja podeželja 2014-2020. Usposabljanje je bilo namenjeno upravičencem ukrepa M14 Dobrobit živali - drobnica.

Leto izvedbe: 2017

Avtorice: Mag. Marjeta Ženko, univ.dipl.inž.zoot. in Alberta Zorko, mag.kmet., KGZS

Slovenske avtohtone in tradicionalne pasme domačih živali

Objavljeno: 24.06.2015

Publikacija predstavlja vse avtohtone in tradicionalne slovenske pasme. Vsebinsko je pri izdaji publikacije sodelovala Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko.

Avtorji: Danijela Bojkovski, Angela Cividini, Marko Čepon, Antonija Holcman, Drago Kompan, Milena Kovač, Andreja Komprej, Metka Žan Lotrič, Špela Malovrh, Klemen Potočnik, Mojca Simčič, Dušan Terčič, Polonca Zajc

Leto izdaje: 2014

Kazalo vsebine
LIPICANSKI KONJ – slovenska avtohtona pasma
SLOVENSKI HLADNOKRVNI KONJ – slovenska avtohtona pasma
POSAVSKI KONJ – slovenska avtohtona pasma
LJUTOMERSKI KASAČ – slovenska tradicionalna pasma
HAFLINŠKI KONJ – slovenska tradicionalna pasma
CIKASTO GOVEDO – slovenska avtohtona pasma
LISASTO GOVEDO – slovenska tradicionalna pasma
RJAVO GOVEDO – slovenska tradicionalna pasma
KRŠKOPOLJSKI PRAŠIČ – slovenska avtohtona pasma
SLOVENSKA LANDRACE – LINIJA 11 – slovenska tradicionalna pasma prašičev
SLOVENSKA LANDRACE – LINIJA 55 – slovenska tradicionalna pasma prašičev
SLOVENSKI VELIKI BELI PRAŠIČ – slovenska tradicionalna pasma
JEZERSKO-SOLČAVSKA OVCA – slovenska avtohtona pasma
BOVŠKA OVCA – slovenska avtohtona pasma
BELOKRANJSKA PRAMENKA – slovenska avtohtona pasma
ISTRSKA PRAMENKA – slovenska avtohtona pasma
OPLEMENJENA JEZERSKO-SOLČAVSKA OVCA – slovenska tradicionalna pasma
DREŽNIŠKA KOZA – slovenska avtohtona pasma
SLOVENSKA SANSKA KOZA – slovenska tradicionalna pasma
SLOVENSKA SRNASTA KOZA – slovenska tradicionalna pasma koz
ŠTAJERSKA KOKOŠ – slovenska avtohtona pasma kokoši
SLOVENSKA GRAHASTA KOKOŠ – slovenska tradicionalna pasma
SLOVENSKA SREBRNA KOKOŠ – slovenska tradicionalna pasma
SLOVENSKA RJAVA KOKOŠ – slovenska tradicionalna pasma kokoši
SLOVENSKA POZNO OPERJENA KOKOŠ – slovenska tradicionalna pasma kokoši
KRANJSKA ČEBELA – slovenska avtohtona podvrsta medonosne čebele
KRAŠKI OVČAR (KRAŠEVEC) – slovenska avtohtona pasma

  Prijava na e-novice

  Deli z drugimi