[preselected_search_fields]

Pomen opraševalcev (brošura)

Objavljeno: 14.05.2021

Pomen opraševalcev (brošura)

Objavljeno: 14.05.2021

Slikanica Čebela BERE med!

Objavljeno: 20.04.2021

Sadjarji za opraševalce in opraševalci za sadjarje (ppt v okviru dogodka EIP 2020)

Objavljeno: 18.11.2020

Predstavitveni plakat EIP projekta, ki je bil predstavljen v okviru Posveta JSKS in dogodka EIP leta 2020.

Obdobje trajanja projekta: 14. 12. 2018 – 13. 12. 2021

Ekološko čebelarstvo

Objavljeno: 20.11.2015

Predstavitev z naslovom Ekološko čebelarjenje, ki je bilo pripravljeno in izvedeno v okviru "Usposabljanje za ekološko kmetijstvo / kmetovanje v okviru ukrepa M1 Prenos znanja Programa razvoja podeželja 2014-2020". Usposabljanje je obvezno za vključene v ukrep M11 Ekološko kmetovanje.

Predstavitev je bila izvedena leta 2015.

Avtor: Inštitut za trajnostni razvoj in Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede.

Vsebina:

  • zakonodaja na področju ekološkega čebelarjenja;
  • primerna in neprimerna območja za ekološko čebelarjenje (namestitev panjev ali čebelnjaka);
  • gospodarjenje s čebeljimi družinami (izbira pasme);
  • prehrana/krma;
  • preprečitev bolezni in zdravljenje čebeljih družin (zatiranje varoje);
  • predelava/izdelki;
  • označevanje;
  • nadzor