[preselected_search_fields]

Ekološko čebelarjenje (Osnovno usposabljanje EK 2021)

Objavljeno: 21.06.2022

Gradivo je nastalo v okviru usposabljanja kmetov za potrebe izvajanja ukrepa Ekološko kmetovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 – 2020, za leto 2021:

https://lj.kgzs.si/Portals/1/A-Splet2022/Najava%20terminov%20usposabljanj%20EK%2021%20-%207%201%2022.pdf

 

Ključne besede: ekološko kmetijstvo, ekološko kmetovanje, usposabljanje EK 2021, ekološko čebelarstvo, ekološko čebelarjenje

Čebelarstvo (strokovno srečanje, 2022)

Objavljeno: 08.06.2022

Ključne besede: usposabljanja, 2022, strokovna srečanja, zootehnika

Pomen opraševalcev za kmetijstvo (brošura)

Objavljeno: 14.05.2021

Opraševanje zagotavlja eno najpomembnejših ekosistemskih storitev, pomembnih tako za kmetijstvo, torej pridelavo hrane, kot za naravo oziroma za biotsko pestrost. Od opraševanja žuželk je odvisnih približno 80 % kmetijskih in divjih rastlin.

 

Besedilo: Danilo Bevk, Nacionalni inštitut za biologijo

Leto izzida: 2021

Ključne besede: rastlinska pridelava, sadjarstvo, čebelarstvo, zeleni prehod, biodiverziteta, opraševalci

Slikanica Čebela BERE med!

Objavljeno: 20.04.2021

Sadjarji za opraševalce in opraševalci za sadjarje (ppt v okviru dogodka EIP 2020)

Objavljeno: 18.11.2020

Predstavitveni plakat EIP projekta, ki je bil predstavljen v okviru Posveta JSKS in dogodka EIP leta 2020.

Obdobje trajanja projekta: 14. 12. 2018 – 13. 12. 2021

Ekološko čebelarstvo

Objavljeno: 20.11.2015

Predstavitev z naslovom Ekološko čebelarjenje, ki je bilo pripravljeno in izvedeno v okviru "Usposabljanje za ekološko kmetijstvo / kmetovanje v okviru ukrepa M1 Prenos znanja Programa razvoja podeželja 2014-2020". Usposabljanje je obvezno za vključene v ukrep M11 Ekološko kmetovanje.

Predstavitev je bila izvedena leta 2015.

Avtor: Inštitut za trajnostni razvoj in Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede.

Vsebina:

  • zakonodaja na področju ekološkega čebelarjenja;
  • primerna in neprimerna območja za ekološko čebelarjenje (namestitev panjev ali čebelnjaka);
  • gospodarjenje s čebeljimi družinami (izbira pasme);
  • prehrana/krma;
  • preprečitev bolezni in zdravljenje čebeljih družin (zatiranje varoje);
  • predelava/izdelki;
  • označevanje;
  • nadzor

Slovenske avtohtone in tradicionalne pasme domačih živali

Objavljeno: 24.06.2015

Publikacija predstavlja vse avtohtone in tradicionalne slovenske pasme. Vsebinsko je pri izdaji publikacije sodelovala Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko.

Avtorji: Danijela Bojkovski, Angela Cividini, Marko Čepon, Antonija Holcman, Drago Kompan, Milena Kovač, Andreja Komprej, Metka Žan Lotrič, Špela Malovrh, Klemen Potočnik, Mojca Simčič, Dušan Terčič, Polonca Zajc

Leto izdaje: 2014

Kazalo vsebine
LIPICANSKI KONJ – slovenska avtohtona pasma
SLOVENSKI HLADNOKRVNI KONJ – slovenska avtohtona pasma
POSAVSKI KONJ – slovenska avtohtona pasma
LJUTOMERSKI KASAČ – slovenska tradicionalna pasma
HAFLINŠKI KONJ – slovenska tradicionalna pasma
CIKASTO GOVEDO – slovenska avtohtona pasma
LISASTO GOVEDO – slovenska tradicionalna pasma
RJAVO GOVEDO – slovenska tradicionalna pasma
KRŠKOPOLJSKI PRAŠIČ – slovenska avtohtona pasma
SLOVENSKA LANDRACE – LINIJA 11 – slovenska tradicionalna pasma prašičev
SLOVENSKA LANDRACE – LINIJA 55 – slovenska tradicionalna pasma prašičev
SLOVENSKI VELIKI BELI PRAŠIČ – slovenska tradicionalna pasma
JEZERSKO-SOLČAVSKA OVCA – slovenska avtohtona pasma
BOVŠKA OVCA – slovenska avtohtona pasma
BELOKRANJSKA PRAMENKA – slovenska avtohtona pasma
ISTRSKA PRAMENKA – slovenska avtohtona pasma
OPLEMENJENA JEZERSKO-SOLČAVSKA OVCA – slovenska tradicionalna pasma
DREŽNIŠKA KOZA – slovenska avtohtona pasma
SLOVENSKA SANSKA KOZA – slovenska tradicionalna pasma
SLOVENSKA SRNASTA KOZA – slovenska tradicionalna pasma koz
ŠTAJERSKA KOKOŠ – slovenska avtohtona pasma kokoši
SLOVENSKA GRAHASTA KOKOŠ – slovenska tradicionalna pasma
SLOVENSKA SREBRNA KOKOŠ – slovenska tradicionalna pasma
SLOVENSKA RJAVA KOKOŠ – slovenska tradicionalna pasma kokoši
SLOVENSKA POZNO OPERJENA KOKOŠ – slovenska tradicionalna pasma kokoši
KRANJSKA ČEBELA – slovenska avtohtona podvrsta medonosne čebele
KRAŠKI OVČAR (KRAŠEVEC) – slovenska avtohtona pasma

    Deli z drugimi