Zaključena je obravnava vlog na razpis za podukrep 7.3 Podpora za širokopasovno infrastrukturo

Zaključena je obravnava vlog na razpis za podukrep 7.3 Podpora za širokopasovno infrastrukturo

  • Datum objave 16.05.2022

Za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanjem dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo smo dodelili 1,8 milijona evrov nepovratnih sredstev.

6. 5. 2022 so na Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja zaključili z obravnavo vlog prispelih na 3. javni razpis za podukrep 7.3 Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanjem dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo.

3. javni razpis za podukrep 7.3 je bil objavljen 26. 11. 2021, vloge so lahko vlagatelji oddali do vključno 15. 3. 2022. Za ta namen je bilo razpisanih 5.243.000 evrov nepovratnih sredstev.

Oddano je bilo 9 vlog. Za lokalne skupnosti koroške regije je bilo oddanih 6 vlog in 3 vloge za lokalne skupnosti podravske regije v skupni vrednosti 1.769.167,56 evra. Višina zaprošenih sredstev vseh vlog po sklopih ni presegla razpoložljivih sredstev, zato je bilo odobrenih vseh devet vlog.

Izdanih je bilo 9 odločb o pravici do sredstev v skupni višini 1.769.167,56 evra.

Deli z drugimi