EIP – Okoljsko učinkovita kmetijska pridelava koruze in pšenice na vodovarstvenih območjih (VVO)

Okoljsko učinkovita kmetijska pridelava koruze in pšenice na vodovarstvenih območjih

Objavljeno: maj 2022

Projekt je odgovoril na aktualne izzive kmetijske rabe na vodovarstvenih območjih (VVO), ki obsegajo skoraj 1/5 ozemlja. Kmetijska dejavnost na VVO-jih je pogosto problematizirana zaradi vnosa mineralnih in organskih gnojil v tla in uporabe fitofarmacevtskih sredstev (FFS). V praksi to predstavlja omejevanje uporabe gnojil in FFS-jev na VVO, kar pa posledično negativno vpliva na konkurenčnost kmetijske dejavnosti na teh območjih. V projektu so ocenili trenutno stanje na področju pridelave koruze in navadne pšenice ter na tej osnovi ponudili predloge za izboljšanje stanja pri pridelavi dveh najbolj razširjenih poljščin v Sloveniji, ki so strokovno utemeljeni ter izvedljivi.

Obdobje trajanja projekta: 2018-2021

Status projekta: ZAKLJUČEN

Vodilni partner: INTERKORN semenarstvo in obnovljivi viri d. o. o.

Ostali člani partnerstva: Kmetijsko gozdarski zavod Maribor (KGZS Maribor), Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH Maribor), Kmetijski inštitut Slovenije (KIS), ProFUTURUS d.o.o., ŽIPO Lenart d.o.o., Kmetijstvo Črnci, Primož Titan, Marko Fašalek, Danijel Puhan, Biotehniška šola Rakičan.

Namen in cilji projekta:

Določiti najprimernejše kmetijske prakse za gnojenje in škropljenje, ki zagotavljajo konkurenčno pridelavo in varovanje okolja.

 

REZULTATI:

Gnojila s počasnim sproščanjem in stabilizator dušika vplivajo na večji končni pridelek in zmanjšujejo obremenitev okolja.
Polovični odmerek herbicida skupaj z mehanskim zatiranjem plevelov je ekonomsko primerljiv postopek polnemu odmerku herbicida pri koruzi.

Zaključek: Ob uporabi gnojil s počasnim sproščanjem dušika in uporabi  stabilizatorja N Lock ter zmanjšani uporabi herbicidov, lahko dosežemo konkurenčno pridelavo ob minimalnem onesnaževanju okolja.

Zgibanka: Okoljska učinkovita pridelava koruze in pšenice na vodovarstvenih območjih

Zgibanka: Pridelovalne prakse pšenice in koruze na vodovarstvenih območjih

Predstavitveni plakat

Predstavitev projekta (PPT)

 

Vir sofinanciranja:
Ukrep 16 Sodelovanje; Podukrep 16.5. Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam (Program razvoja podeželja 2014-2020)

Kontakt:

INTERKORN semenarstvo in obnovljivi viri d. o. o., Gančani 94, 9231 Beltinci

Prijava na e-novice

Deli z drugimi