Zaključek ukrepa Zgodnje upokojevanje kmetov


  • Datum objave 30.05.2022

Zaključek ukrepa Zgodnje upokojevanje kmetov

  • Datum objave 30.05.2022

Ukrep Zgodnje upokojevanje kmetov, ki smo ga v Sloveniji izvajali od leta 2004 do leta 2022 na podlagi dveh Programov razvoja podeželja (PRP), se je v mesecu maju 2022 v celoti zaključil.

V tem obdobju smo na podlagi PRP 2004-2006 in ob pripravi treh razpisov podporo odobrili 375 prenosnikom.

  1. ZU 2004: 01. 01. 2004 – 31. 12. 2004 (število prejetih vlog za podporo: 199; podpora odobrena 185 prenosnikom)
  2. ZU 2005: 01. 01. 2005 – 31. 12. 2005 (število prejetih vlog za podporo: 111; podpora odobrena 107 prenosnikom)
  3. ZU 2006: 01. 01. 2006 – 31. 12. 2006 (število prejetih vlog za podporo: 85; podpora odobrena 83 prenosnikom)

Na podlagi PRP 2007 – 2013 smo s štirimi javnimi razpisi odobrili podporo 201 prenosniku.

  1. ZU 2008: 25. 10. 2008 – 23. 05. 2008 (število prejetih vlog za podporo: 28; podpora odobrena 26 prenosnikom)
  2. ZU 2009: 19. 09. 2008 – 06. 10. 2009 (število prejetih vlog za podporo: 68; podpora odobrena 68 prenosnikom)
  3. ZU 2010: 09. 10. 2009 – 05. 10. 2010 (število prejetih vlog za podporo: 49; podpora odobrena 45 prenosnikom)
  4. ZU 2012: 06. 01. 2012 – 24. 01. 2012 (število prejetih vlog za podporo: 71; podpora odobrena 62 prenosnikom)

*ZU- Zgodnje upokojevanje

Ciljna skupina so bili kmetje, ki so še opravljali kmetijsko in gozdarsko dejavnost, bili starejši od 57 let in še niso bili upokojeni, cilji ukrepa pa so bili pospešiti strukturne spremembe na kmetijskih gospodarstvih, izboljšati starostno strukturo nosilcev kmetijskih gospodarstev, povečati razvojno sposobnost prenesenih kmetijskih gospodarstev in povečati produktivnosti dela v kmetijstvu.

Razlogi za uvedbo in izvajanje ukrepa Zgodnje upokojevanje kmetov so bili v višji povprečni starosti gospodarjev na kmetijskih gospodarstvih (več kot 56 let), saj se starejši gospodarji težko odločijo za prenos kmetijskega gospodarstva na mlajšega prevzemnika. Zadrževanje prenosa kmetijskega gospodarstva na mlajšo generacijo posredno znižuje razvojno naravnanost in zavira proces koncentracije in konsolidacije kmetijstva, s spodbujanjem predčasnega prenehanja kmetovanja s strani starejših kmetov in prenosa kmetijskega gospodarstva na mlajšega prevzemnika pa se je ustvarilo tudi novo delovno mesto.

Podpora se je izplačevala v obliki rente prenosniku, ki je prenehal opravljati kmetijsko dejavnost in kmetijsko gospodarstvo prenesel na mlajšega prevzemnika, v ukrep pa sta vstopila tako prenosnik kot prevzemnik, ki sta izpolnjevala vstopne pogoje in predpisane obveznosti v času trajanja ukrepa.

Skupaj je bila v letih od 2004 do 2012 podpora odobrena 576 prenosnikom, v obdobju izplačevanja rent od 2004 do 2022 pa je bilo za ta ukrep izplačanih 15.291.672,23 evra.

Deli z drugimi