Izdane odločbe na 5. javnem razpisu za podukrep M16.5


  • Datum objave 30.05.2022

Kranjska sivka med nabiranjem cvetnega prahu, Avtorica: N. Tojnko

Izdane odločbe na 5. javnem razpisu za podukrep M16.5

  • Datum objave 30.05.2022

Avtor: Nina Tojnko

 

Dne 18. 5. 2022 so na Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja izdali odločbe za vloge prispele na 5. javni razpis za podukrep M16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam.

Na 5. javnem razpisu je je bilo razpisanih 2.750.000,00 evrov sredstev.

Na javni razpis je prispelo 35 vlog.

11 vlog v višini 2.720.047,98 evra je odobrenih, 4 vloge so bile neustrezne oz. niso izpolnjevale predpisanih pogojev, za 20 vlog pa je bilo premalo razpisanih sredstev.

 

Deli z drugimi