Sprejeta sprememba uredbe za mlade kmete in medgeneracijski prenos znanja


  • Datum objave 28.05.2024

Avtor: Erix/Depositphotos.com

Sprejeta sprememba uredbe za mlade kmete in medgeneracijski prenos znanja

  • Datum objave 28.05.2024

Vlada Republike Slovenije je dne 23. 5. 2024 sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvi Uredbe o izvajanju intervencij podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov in medgeneracijski prenos znanja, iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 za Republiko Slovenijo (v nadaljnjem besedilu: uredba).

Spremembe uredbe se nanašajo na intervencijo podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov. Poleg redakcijskega popravka je v uredbi črtan pogoj, da je upravičenec državljan Republike Slovenije. Dodana je določba, ki mlademu kmetu omogoča kandidiranje za podporo tudi v primeru, ko je po lastniškem prevzemu nepremičnin kmetijskega gospodarstva in pred vložitvijo vloge na javni razpis, odstopil svojemu zakonskemu ali zunajzakonskemu partnerju solastniški delež nepremičnine do višine največ ene polovice.

Na podlagi uredbe bo omogočena oddaja vlog že v Javnem razpisu za intervencijo vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov za leto 2024, ki je trenutno odprt, podaljšan bo tudi rok za oddajo vlog na javni razpis in sicer do 20. 6. 2024. Hkrati  bo do 20. 6. 2024 podaljšan tudi rok za oddajo vlog na Javni razpis za intervencijo Medgeneracijski prenos znanja za leto 2024.

Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o izvajanju intervencij podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov in medgeneracijski prenos znanja, iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 za Republiko Slovenijo

Čistopis uredbe

Deli z drugimi