Rezultati poziva Mreže za podeželje


  • Datum objave 07.04.2022

Skupinska slika udeležencev strokovne ekskurzije Zveze društev ekoloških kmetov Slovenije na sejem v Novi Sad

Rezultati poziva Mreže za podeželje

  • Datum objave 07.04.2022

V okviru poziva Mreže za podeželje smo prejeli 28 predlogov za izvedbo aktivnosti, od katerih smo za 14 aktivnosti 10 predlagateljev rezervirali finančna sredstva v letnem planu za 2022 v skupni vrednosti 25.400 evrov.

Namen poziva je zbiranje predlogov aktivnosti na način od spodaj navzgor in odzivanje Mreže za podeželje na potrebe lokalnega prebivalstva, socialnih partnerjev in upravičencev do sredstev PRP 2014–2020.

V okviru poziva Mreže za podeželje, ki deluje na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), smo prejeli 28 predlogov za aktivnosti, ki se navezujejo na boljše izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 (v nadaljevanju: PRP 2014–2020) oz. na boljšo pripravo na izvajanje Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027. Predloge je ocenila štiri članska komisija.

Aktivnosti se bodo izvajale v sodelovanju več partnerjev v projektu in pogosto z vključevanjem mednarodnih aktivnosti. Prednostno so bile izbrane aktivnosti predlagateljev iz ciljnih skupin kot so mladi, kmetije v ekološkem kmetovanju ali KOPOP, EIP operativne skupine in lokalne akcijske skupine. Aktivnosti naslavljajo izzive povezane s prilaganjem na podnebne spremembe in/ali izboljševanje okolja ter digitalizacijo, novimi tehnologijami, krožno gospodarstvo ali biogospodarstvo.

Rezultati poziva Mreže za podeželje 2022

Prijava na e-novice

Deli z drugimi