Predstavitev poteka izvajanja projektov Načrta za okrevanje in odpornost s področja kmetijstva, gozdarstva in hrane


  • Datum objave 14.09.2022

Predstavitev poteka izvajanja projektov Načrta za okrevanje in odpornost s področja kmetijstva, gozdarstva in hrane

  • Datum objave 14.09.2022

Predstavitev poteka izvajanja projektov Načrta za okrevanje in odpornost s področja kmetijstva, gozdarstva in hrane | Avtor MKGP

Danes je potekal operativni sestanek izvajanja projektov iz Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki ga je vodil državni sekretar dr. Darij Krajčič. Sestanka se je v delu predstavitve projektov digitalne preobrazbe udeležila tudi ministrica pristojna za digitalno preobrazbo dr. Emilija Stojmenova Duh.

Digitalna preobrazba gospodarstva in javnega sektorja je nujna za dolgoročni razvoj in konkurenčnost države in Evropske unije kot celote. S ciljem večje učinkovitosti in odpornosti gospodarstva in javne uprave se bo z reformami in naložbami NOO okrepilo in posodobilo digitalno infrastrukturo ter podprlo razvoj naprednih tehnoloških rešitev.

Posodobitev upravnih procesov za uspešno digitalno preobrazbo in Digitalni prehod na področju kmetijstva, prehrane in gozdarstva je zato pomemben za prihodnost teh področij. Na današnjem sestanku je bila temu področju posebna pozornost namenjena tudi s strani pristojne ministrice za digitalno preobrazbo dr. Emilije Stojmenova Duh. Prisotne pa je na začetku pozdravila tudi ministrica Irena Šinko.

Ministrstvo v okviru NOO sicer izvaja projekte na treh stebrih. V okviru prvega stebra (zeleni prehod) se izvaja projekt vzpostavitve Centra za semenarstvo, drevesničarstvo in varstvo gozdov.

V okviru drugega stebra (digitalna preobrazba) se izvajajo projekti s področja digitalnega prehoda na področju kmetijstva, prehrane in gozdarstva. Mednje sodi digitalizacija podatkovnih zbirk v živinoreji, vzpostavitev orodja za trajnostno spremljanje kmetijskih aktivnosti na ravni kmetije, digitalizacija javne službe kmetijskega svetovanja, vzpostavitev podatkovnega skladišča na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, nadgradnja in prenova sistemov za izvajanje površinskih ukrepov Skupne kmetijske politike na Agenciji republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, izgradnja celostnega in sodobnega informacijskega sistema na Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, zasnova in razvoj podpornega informacijskega sistema za učinkovit in transparenten inšpekcijski nadzor na terenu – Efokus TER eGozdarstvo.

V okviru tretjega stebra (pametna, trajnostna in vključujoča rast) pa se izvaja vzpostavitev Nacionalnega inštituta za hrano kot osrednjega stebra inovacijskega ekosistema v verigah preskrbe s hrano.

Deli z drugimi