Poziv poslovnim subjektom k izkazu interesa za sodelovanje pri zagotavljanju dostopa do e-evidenc o delovnih opravilih


  • Datum objave 20.06.2022

Poziv poslovnim subjektom k izkazu interesa za sodelovanje pri zagotavljanju dostopa do e-evidenc o delovnih opravilih

  • Datum objave 20.06.2022

Avtor: Uroš Podlesek, Foto natečaj Mreže za podeželje

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano poslovne subjekte poziva k izkazu interesa za sodelovanje pri zagotavljanju dostopa do e-evidenc o delovnih opravilih za upravičence, ki bodo vključeni v ukrepe kmetijske politike v programskem obdobju 2023–2027.

Evidence o delovnih opravilih niso novost, saj jih morajo v trenutnem programskem obdobju že voditi upravičenci, ki so vključeni v ukrepa kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP) in ekološko kmetovanje (EK) iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020.

Pri nekaterih ukrepih kmetijske politike bo vodenje evidenc o delovnih opravilih obvezno tudi v novem programskem obdobju 2023–2027.

Z namenom digitalizacije tudi na tem področju, želimo upravičencem omogočiti vodenje evidenc o delovnih opravilih prek aplikacije, računalniškega programa (e-evidence o delovnih opravilih), z možnostjo uporabe tudi prek tablic in mobilnih telefonov. Te evidence morajo biti za upravičence čim bolj enostavne za uporabo, istočasno pa dovolj pregledne, da bodo z njimi upravičenci lahko izkazovali izpolnjevanje predpisanih zahtev pri izvajanju ukrepov kmetijske politike iz Strateškega načrta SKP 2023–2027, v katere bodo vključeni in pri katerih je to zahtevano.

Namen evidenc o delovnih opravilih je, poleg preverjanja upravičenosti do plačil s strani plačilne agencije, tudi podpora upravičencem pri načrtovanju delovnih opravil na njihovih kmetijskih gospodarstvih.

Z uvedbo e-evidenc o delovnih opravilih želimo upravičencem olajšati in poenostaviti delo z vpisovanjem izvedenih delovnih opravil ter tudi na ta način spodbuditi njihov interes za vstop v ukrepe kmetijske politike iz Strateškega načrta SKP 2023–2027, saj dosedanje izkušnje kažejo, da je vodenje evidenc o delovnih opravilih ena od pomembnih ovir pri odločanju za vstop v te ukrepe.

Zato vas vabimo k izkazu interesa za sodelovanje pri zagotovitvi dostopa do e-evidenc o delovnih opravilih, ki jih bodo morali voditi upravičenci, ki bodo vključeni v sheme za podnebje in okolje (SOPO), kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP), ekološko kmetovanje (EK), biotično varstvo rastlin in plačila Natura 2000 iz Strateškega načrta SKP 2023–2027.

Za podrobnejše informacije se lahko obrnete na dr. Jožeta Ileršiča, mag. Majo Žibert ali mag. Jano Paulin, tel.: 01 478 9000.

Naprošamo vas, da izkaz interesa sporočite na e-poštne naslove: joze.ilersic@gov.si, maja.zibert@gov.si, jana.paulin@gov.si in gp.mkgp@gov.si, najpozneje do 4. 7. 2022.

Deli z drugimi