Povzetki prikazov demonstracijskih projektov – razvoj dopolnilnih dejavnosti, podjetništvo, trženje in turizem na kmetijah


  • Datum objave 03.08.2022

Povzetki prikazov demonstracijskih projektov – razvoj dopolnilnih dejavnosti, podjetništvo, trženje in turizem na kmetijah

  • Datum objave 03.08.2022

Demonstracija tehnologije izdelave izdelkov na področju žganjekuhe, izdelave sokov in sadnega kisa«; avtor: KGZS

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (v nadaljevanju: KGZS) je bila izbrana za izvajalca javnega naročila, št. 430-104/2021, Izvedba demonstracijskih projektov razvoja dopolnilnih  dejavnosti, podjetništva, trženja in turizma na kmetijah. Izvajala je sklop B – Razvoj dopolnilnih dejavnosti, podjetništva in trženja na kmetijah.

Delavnice je izvajala v sodelovanju z zavodi KGZS.

Delavnice so bile izvedene za pet različnih tematskih vsebin:
– Delavnica B1: Demonstracija tehnologij za predelavo mesa
– Delavnica B2: Demonstracija tehnologije izdelave izdelkov na področju žganjekuhe,
izdelave sokov in sadnega kisa
– Delavnica: B3: Kako izdelati in kako prepoznati kakovosten izdelek
– Delavnica B4: Izboljšanje tržnega položaja kmetij in ekonomika pridelave
– Delavnica B5: Uporaba informacijsko- komunikacijske tehnologije (IKT) za promocijo dopolnilnih dejavnosti na kmetijah.

Kratko predstavitev delavnic in fotografije si lahko preberete v povzetku prikazov.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi