Nov terminski načrt objave javnih razpisov za leti 2022 in 2023


  • Datum objave 16.09.2022

Nov terminski načrt objave javnih razpisov za leti 2022 in 2023

  • Datum objave 16.09.2022

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavlja posodobljen okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za leto 2022 in prvo polovico leta 2023.

Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov iz naslova Programa razvoja podeželja 20142020 in Instrumenta Evropske unije za okrevanje (EURI), ki ga je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) objavilo dne 14. 9. 2022, je posodobljen, glede na potrjeno 12. spremembo Programa razvoja podeželja 2014–2020 z Evropsko komisijo.

Okvirni načrt javnih razpisov

 

Več informacij:

Prijava na e-novice

Deli z drugimi