Nov način izvajanja obveznega usposabljanja za prejemnike sredstev iz strateškega načrta 2023-2027


  • Datum objave 30.01.2024

Avtor: B. Banfi

Nov način izvajanja obveznega usposabljanja za prejemnike sredstev iz strateškega načrta 2023-2027

  • Datum objave 30.01.2024

Z novim programskim obdobjem oziroma novim Strateškim načrtom skupne kmetijske politike za obdobje 2023–2027 je pri intervencijah kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP), ekološko kmetovanje (EK), ekološko čebelarjenje (EKČ), lokalne pasme in sorte (LOPS) ter dobrobit živali (DŽ) prišlo do sprememb pri izpolnjevanju zahtev, vezanih na usposabljanja.

Zavezanci, ki so oddali zahtevke za DŽ, se morajo udeležiti 4-urnih usposabljanj v prvem letu vlaganja zahtevka in ne več vsako leto, kot je bilo to zahtevano v prejšnjem programskem obdobju.

Zavezanci, ki so oddali zahtevke za intervencije KOPOP in LOPS, morajo v času trajanja obveznosti opraviti program usposabljanja v obsegu 15 ur, pri intervencijah EK in EKČ pa v obsegu 25 ur. V prvih treh letih izvajanja obveznosti morajo zavezanci pri intervencijah KOPOP in LOPS opraviti program usposabljanja v obsegu 9 ur, pri intervencijah EK in EKČ pa v obsegu 15 ur.

Javni razpis, s katerim bo ministrstvo izbralo izvajalca usposabljanj, je v pripravi in bo predvidoma objavljen v aprilu 2024. Razpisane bodo tematike, ki bodo zajele vsebine, relevantne za kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in čebelarjenje, lokalne pasme in sorte ter dobrobit živali, kot tudi druge vsebine, povezane s kmetijstvom in gozdarstvom.

S prehodom v novo programsko obdobje se torej za navedene intervencije spreminjajo obveznosti glede usposabljanj. Ni več vsakoletnih obveznosti udeležbe na usposabljanjih, vendar so le-ta razporejena na več let. Izjema so obveznosti za zavezance DŽ, ki se usposabljanj udeležijo le enkrat.

Deli z drugimi