Navodila za oddajo vlog na intervenciji Sheme kakovosti – IRP11


  • Datum objave 30.01.2024

Avtor: Arhiv MKGP

Navodila za oddajo vlog na intervenciji Sheme kakovosti – IRP11

  • Datum objave 30.01.2024

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (Agencija) vse potencialne vlagatelje na intervenciji IRP11 Sheme kakovosti naproša, da ob elektronski vložitvi vloge najprej pozorno preberejo namenska navodila.

Oddaja vlog za intervencijo IRP11 Sheme kakovosti, bo mogoča do 28. februarja 2024.

Gre za javni razpis, kjer se pričakuje veliko število vlog. S tem razlogom Agencija vse potencialne vlagatelje naproša, da pred vnosom pozorno preberejo navodila, ki jih najdejo na povezavi Tehnična navodila za vnos vlog IPR11 (velikost datoteke: 2,4 MB).

Za morebitno dodatno tehnično pomoč se lahko obrnete na Agencijo, na elektronskem naslovu eprp-tezave.aktrp@gov.si.

Deli z drugimi