Na voljo gradiva iz usposabljanj za ukrep Ekološko kmetovanje v 2021


  • Datum objave 23.06.2022

Na voljo gradiva iz usposabljanj za ukrep Ekološko kmetovanje v 2021

  • Datum objave 23.06.2022

Slika: Lepo obarvana jabolka iz ekoloških travniških sadovnjakov, avtor: Irena Vrhovnik

 

Kmetijsko gozdarski zavodi pri KGZS so do 15. februarja 2022 za vključene v ukrep Ekološko kmetovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 (ukrep EK), izvedli 11 usposabljanj v obliki spletnega seminarja, od tega 1 osnovno in 10 nadaljevalnih usposabljanj.

Osnovno usposabljanje je bilo namenjeno izključno kmetijam, ki so prvo leto vključene v kontrolo EK in istočasno tudi v ukrep EK.

Nadaljevalno usposabljanje pa je bilo namenjeno kmetijam, ki so več kot 1 leto vključene v kontrolo EK in istočasno tudi v ukrep EK.

Gradiva, ki so na voljo iz OSNOVNIH usposabljanj:

Gradiva, ki so na voljo iz nadaljevalnih usposabljanj, pa so:

 

Vsa gradiva so na voljo tudi v Portalu znanja. Najdete jih tako, da v iskalno okno vnesete ključno besedo: Usposabljanja EK 2021.

Deli z drugimi