Portal znanja

PORTAL ZNANJA

Izzive, ki so pred nami, lahko učinkoviteje naslavljamo s pomočjo znanja, ki nastaja v okviru številnih raziskovalnih projektov, raziskovalnih institucij, javnih in svetovalnih služb ter inovacij kmetov, gozdarjev ter živilsko predelovalne industrije. Z namenom omogočiti lažji dostop do rezultatov je na voljo informacijski portal znanja s čimer želimo krepiti Sistem prenosa znanj in inovacij v kmetijstvu (ang. Agricultural Knowledge and Innovation System – AKIS).

Po ključnih besedah pobrskajte v knjižnici portala znanja in poiščite vsebine, ki vas zanimajo. Z novim znanjem boste uspešnejši!

Imate gradivo, ki bi lahko koristilo tudi drugim? Posredujte nam ga na e-naslov mreza-podezelje.mkgp@gov.si


IZPOSTAVLJENO


AKTUALNI PRISPEVKI NA TEMO PRENOSA ZNANJA:


KNJIŽNICA

Gradiva v knjižnici lahko iščete po naslovu ali po ključnih besedah.

SPLOŠNI ISKALNIK

ISKALNIK PO KLJUČNIH KATEGORIJAH

Cows in the Slovenian Countryside - Gianmichele adobe.stock.com

Živinoreja

Crate with different fresh vegetables on light background, top view. Space for text - New Africa adobe.stock.com

Rastlinska pridelava

Farmer's Hand Planting Seeds In Soil In Rows - Andrey Popov stock.adobe.com

Ekološko kmetovanje

Woodland walk in the new forest in Autumn - DRPL stock.adobe.com

Gozdarstvo

Set of Various Fresh Dairy Products - milk, cottage cheese, cheese, eggs, yogurt, sour cream, butter on wooden background - Ricka Kinamoto adobe.stock.com

Razvoj podeželja

The hands of the agricultural men are picking the best soil for planting. - 994Yellow adobe.stock.com

Zeleni prehod

The hands of the agricultural men are picking the best soil for planting. - 994Yellow adobe.stock.com

Digitalizacija in nove tehnologije

The hands of the agricultural men are picking the best soil for planting. - 994Yellow adobe.stock.com

Raziskave

ZADNJI DODANI

Senzorična ocena mlevskih izdelkov

Objavljeno: 01.02.2023
Gradivo je bilo pripravljeno v okviru izvedbe javnega naročila št. 430-10/2022, namenjenega podukrepu Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja...

Senzorična ocena mlečnih izdelkov

Objavljeno: 01.02.2023
Gradivo je bilo pripravljeno v okviru izvedbe javnega naročila št. 430-10/2022, namenjenega podukrepu Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja...

Senzorična ocena mesnih izdelkov

Objavljeno: 01.02.2023
Gradivo je bilo pripravljeno v okviru izvedbe javnega naročila št. 430-10/2022, namenjenega podukrepu Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja...

Senzorična ocena sadnih zelenjavnih izdelkov

Objavljeno: 01.02.2023
Gradivo je bilo pripravljeno v okviru izvedbe javnega naročila št. 430-10/2022, namenjenega podukrepu Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja...

Temeljna načela dobre kmetijske prakse varstva rastlin in uporabe fitofarmacevtskih sredstev

Objavljeno: 31.01.2023
Priročnik je učno gradivo za udeležence usposabljanja iz fitomedicine, ki fitofarmacevtska sredstva uporabljajo pri izvajanju svoje dejavnosti, fitofarmacevtska...

NAJBOLJ BRANI

Smernice za strokovno utemeljeno gnojenje

Objavljeno: 09.07.2015
Gnojilne norme se sorazmerno hitro spreminjajo. Publikacija vsebuje navodila za gnojenje za vse glavne kulture. V zgoščeni obliki so zbrani glavni napotki za gnojenje...

Tehnološka navodila za ekološko pridelavo sadja (brošura)

Objavljeno: 09.03.2016
V tehnoloških listih so za vsako posamezno sadno vrsto v preglednicah navedena opozorila, v katerem obdobju ali razvojni fazi rastline mora biti pridelovalec pozoren...

Slovenske avtohtone in tradicionalne pasme domačih živali

Objavljeno: 24.06.2015
Publikacija predstavlja vse avtohtone in tradicionalne slovenske pasme. Vsebinsko je pri izdaji publikacije sodelovala Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta,...

Ekološko čebelarstvo

Objavljeno: 20.11.2015
Predstavitev z naslovom Ekološko čebelarjenje, ki je bilo pripravljeno in izvedeno v okviru "Usposabljanje za ekološko kmetijstvo / kmetovanje v okviru ukrepa...

Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila 2015−2020 (brošura)

Objavljeno: 11.06.2015
Ukrep M10 KOPOP v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020 je namenjen ohranjanju in spodbujanju nadstandardnih kmetijskih praks, ki predstavljajo višje zahteve...

Tehnološka navodila za ekološko pridelavo poljščin

Objavljeno: 27.06.2017
Tehnološka navodila so smernice za izvedbo ekološke pridelave v praksi. Ekološko kmetovanje ne pomeni vračanje v pradavnino, ampak bi moralo biti vir najsodobnejših...

Pobarvanka "Na kmetiji"

Objavljeno: 31.08.2015
Pobarvanka s kratko poučno vsebino in zanimivostmi iz življenja na kmetiji za najmlajše, opremljena z nalepkami. ...

Obnašanje ovc in koz (usposabljanja v 2017 za Dobrobit živali - drobnica)

Objavljeno: 15.02.2018
Prezentacija, ki je bila pripravljena in izvedena v okviru ukrepa M1 Prenos znanja Programa razvoja podeželja 2014-2020. Usposabljanje je bilo namenjeno upravičencem...

Program razvoja podeželja RS 2014-2020: Osnovne informacije o ukrepih (brošura)

Objavljeno: 25.08.2015
Program razvoja podeželja 2014–2020 (PRP 2014–2020) je skupni programski dokument Republike Slovenije in Evropske komisije, ki pomeni programsko podlago za...

Navodila za uveljavljanje ukrepov kmetijske politike 2015–2020 za leto 2015

Objavljeno: 24.04.2015
Reforma Skupne kmetijske politike 2014–2020 je bila sprejeta v letu 2013, v celoti pa se je začela izvajati v letu 2015. Oblikovana je bila na podlagi obširne...

close

Prijava na e-novice

Deli z drugimi