Portal znanja

PORTAL ZNANJA

Izzive, ki so pred nami, lahko učinkoviteje naslavljamo s pomočjo znanja, ki nastaja v okviru številnih raziskovalnih projektov, raziskovalnih institucij, javnih in svetovalnih služb ter inovacij kmetov, gozdarjev ter živilsko predelovalne industrije. Z namenom omogočiti lažji dostop do rezultatov je na voljo informacijski portal znanja s čimer želimo krepiti Sistem prenosa znanj in inovacij v kmetijstvu (ang. Agricultural Knowledge and Innovation System – AKIS).

Po ključnih besedah pobrskajte v knjižnici portala znanja in poiščite vsebine, ki vas zanimajo. Z novim znanjem boste uspešnejši!

Imate gradivo, ki bi lahko koristilo tudi drugim? Posredujte nam ga na e-naslov mreza-podezelje.mkgp@gov.si


IZPOSTAVLJENO


AKTUALNI PRISPEVKI NA TEMO PRENOSA ZNANJA:


KNJIŽNICA

Gradiva v knjižnici lahko iščete po naslovu ali po ključnih besedah.

SPLOŠNI ISKALNIK

ISKALNIK PO KLJUČNIH KATEGORIJAH

Cows in the Slovenian Countryside - Gianmichele adobe.stock.com

Živinoreja

Crate with different fresh vegetables on light background, top view. Space for text - New Africa adobe.stock.com

Rastlinska pridelava

Farmer's Hand Planting Seeds In Soil In Rows - Andrey Popov stock.adobe.com

Ekološko kmetovanje

Woodland walk in the new forest in Autumn - DRPL stock.adobe.com

Gozdarstvo

Set of Various Fresh Dairy Products - milk, cottage cheese, cheese, eggs, yogurt, sour cream, butter on wooden background - Ricka Kinamoto adobe.stock.com

Razvoj podeželja

The hands of the agricultural men are picking the best soil for planting. - 994Yellow adobe.stock.com

Zeleni prehod

The hands of the agricultural men are picking the best soil for planting. - 994Yellow adobe.stock.com

Digitalizacija in nove tehnologije

The hands of the agricultural men are picking the best soil for planting. - 994Yellow adobe.stock.com

Raziskave

ZADNJI DODANI

Tehnološka navodila za uporabo izboljšane tehnologije reje jagnjet

Objavljeno: 20.09.2023
Tehnološko navodilo je nastalo v okviru projekta EIP (Evropsko partnerstvo za inovacije) „Reja različnih pasem drobnice za meso in izdelke vrhunske kakovosti“,...

Vrednotenje kakovosti mesa po zakolu, zorenju in toplotni obdelavi

Objavljeno: 20.09.2023
Tehnološko navodilo je nastalo v okviru projekta EIP (Evropsko partnerstvo za inovacije) „Reja različnih pasem drobnice za meso in izdelke vrhunske kakovosti“,...

Trajnostna pridelava jabolk sorte Bonita

Objavljeno: 20.09.2023
Publikacija je bila pripravljena v okviru projekta EIP "Bonita, nova odporna klubska sorta jabolk v Sloveniji – od pridelave do trženja". Ključne besede: ekološko...

Prikazi obnove naravne travne ruše z vsejavanjem

Objavljeno: 19.09.2023
Slovenija je bogata s površinami, na katerih raste naravna travna ruša. Trava je najnaravnejša oblika hrane za prežvekovalce, zato jo le ti tudi najbolje izkoriščajo....

Navodila za ravnanje z ostanki invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst

Objavljeno: 19.09.2023
Invazivne tujerodne rastlinske vrste so tiste tujerodne rastlinske vrste, ki se v naravi same čezmerno razširjajo. Tako jemljejo življenjski prostor vrstam, ki...

NAJBOLJ BRANI

Smernice za strokovno utemeljeno gnojenje

Objavljeno: 09.07.2015
Gnojilne norme se sorazmerno hitro spreminjajo. Publikacija vsebuje navodila za gnojenje za vse glavne kulture. V zgoščeni obliki so zbrani glavni napotki za gnojenje...

Tehnološka navodila za ekološko pridelavo sadja (brošura)

Objavljeno: 09.03.2016
V tehnoloških listih so za vsako posamezno sadno vrsto v preglednicah navedena opozorila, v katerem obdobju ali razvojni fazi rastline mora biti pridelovalec pozoren...

Slovenske avtohtone in tradicionalne pasme domačih živali

Objavljeno: 24.06.2015
Publikacija predstavlja vse avtohtone in tradicionalne slovenske pasme. Vsebinsko je pri izdaji publikacije sodelovala Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta,...

Ekološko čebelarstvo

Objavljeno: 20.11.2015
Predstavitev z naslovom Ekološko čebelarjenje, ki je bilo pripravljeno in izvedeno v okviru "Usposabljanje za ekološko kmetijstvo / kmetovanje v okviru ukrepa...

Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila 2015−2020 (brošura)

Objavljeno: 11.06.2015
Ukrep M10 KOPOP v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020 je namenjen ohranjanju in spodbujanju nadstandardnih kmetijskih praks, ki predstavljajo višje zahteve...

Tehnološka navodila za ekološko pridelavo poljščin

Objavljeno: 27.06.2017
Tehnološka navodila so smernice za izvedbo ekološke pridelave v praksi. Ekološko kmetovanje ne pomeni vračanje v pradavnino, ampak bi moralo biti vir najsodobnejših...

Pobarvanka "Na kmetiji"

Objavljeno: 31.08.2015
Pobarvanka s kratko poučno vsebino in zanimivostmi iz življenja na kmetiji za najmlajše, opremljena z nalepkami. ...

Obnašanje ovc in koz (usposabljanja v 2017 za Dobrobit živali - drobnica)

Objavljeno: 15.02.2018
Prezentacija, ki je bila pripravljena in izvedena v okviru ukrepa M1 Prenos znanja Programa razvoja podeželja 2014-2020. Usposabljanje je bilo namenjeno upravičencem...

Program razvoja podeželja RS 2014-2020: Osnovne informacije o ukrepih (brošura)

Objavljeno: 25.08.2015
Program razvoja podeželja 2014–2020 (PRP 2014–2020) je skupni programski dokument Republike Slovenije in Evropske komisije, ki pomeni programsko podlago za...

Sestavni deli in vzdrževanje motorne žage

Objavljeno: 23.10.2015
Usposabljanje na področju gozdarstva za varno delo v gozdu iz PRP 2014-2020 za leto 2015 gozdarstvo ukrep 1 ukrep 8 motorna žaga ...

Prijava na e-novice

Deli z drugimi