MKGP pripravilo predlog uredbe, ki ureja ukrep dobrobit živali v letu 2022


  • Datum objave 02.11.2021

MKGP pripravilo predlog uredbe, ki ureja ukrep dobrobit živali v letu 2022

  • Datum objave 02.11.2021

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo predlog Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 – 2020 v letu 2022.

Uredba je podlaga za nadaljevanje izvajanja ukrepa dobrobit živali (DŽ) v letu 2022, ki se izvaja že od leta 2014. Opredeljuje vsebino in izvedbo ukrepa DŽ z določitvijo vstopnih pogojev, upravičencev, trajanja obveznosti, operacij in nabora mogočih zahtev ter pogojev za njihovo izpolnjevanje v posamezni operaciji, načina izračunavanja plačil in višine plačil ter podrobnejših izvedbenih pravil v zvezi s kontrolami, sistemom zmanjšanja plačil ter izključitev itn. Ukrep DŽ se tudi v letu 2022 izvaja v treh operacijah, in sicer za prašiče, govedo in drobnico.

Prosimo vas, da vaše pripombe, predloge ali dopolnitve, pošljite na naslov gp.mkgp@gov.si najpozneje do petka, 5. 11. 2021.

Povezava na e-demokracijo

Deli z drugimi