Ministrstvo pripravilo spremembo Uredbe o dobrobiti živali


  • Datum objave 15.10.2021

Vsi vključeni v ukrep dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, se morate udeležiti rednega štiriurnega usposabljanja, avtor: MKGP.

Ministrstvo pripravilo spremembo Uredbe o dobrobiti živali

  • Datum objave 15.10.2021

Uredba o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2021 (Uradni list RS, št. 3/21 in 28/21 – popr.) se spreminja zaradi povišanja sredstev namenjenih za ukrep dobrobit živali (v nadaljnjem besedilu: ukrep DŽ) v letu 2021 s 7.400.000 eurov na 7.700.000 eurov. Po prvih ocenah Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja namreč vsota zahtevkov za ukrep DŽ, vloženih v okviru kampanje oddaje zbirnih vlog v letu 2021, presega višino sredstev načrtovanih v veljavni uredbi za leto 2021, zato je zaradi zagotovitve zadostnih sredstev za izplačila za ukrep DŽ potrebno predlagano povišanje sredstev.

Prosimo vas, da vaše pripombe, predloge ali dopolnitve, pošljite na naslov gp.mkgp@gov.si najpozneje do srede, 27. 10. 2021.

Predlog spremembe uredbe

Povezava na e-demokracijo

 

 

Želite biti obveščeni o novostih? Naročite se na e-novice! 

Deli z drugimi