1. javni poziv za izbor projektov za uresničevanje ukrepov Strategije lokalnega razvoja za LAS Prlekija v programskem obdobju 2021–2027


  • Datum objave 10.07.2024

Avtor: Gregor Petrič

1. javni poziv za izbor projektov za uresničevanje ukrepov Strategije lokalnega razvoja za LAS Prlekija v programskem obdobju 2021–2027

  • Datum objave 10.07.2024

Namen javnega poziva je izbor projektov, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju občin Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici in Veržej v programskem obdobju 2021–2027, in sofinanciranje njihovih stroškov. 

Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v obdobju do leta 2027. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Predmet sofinanciranja

Predmet sofinanciranja so projekti, ki zasledujejo cilje Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja ter prispevajo k ciljem, kazalnikom in ukrepom Strategije lokalnega razvoja na območju občin Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici in Veržej.

Ukrep in razpoložljiva sredstva EKSRP v EUR

  • (U1) Bogatitev turistične ponudbe – 200.000,00
  • (U2) Lokalna oskrba in trženje lokalnih proizvodov – 100.000,00
  • (U3) Ohranjanje kulturne dediščine in lokalne identitete – 100.000,00
  • (U4) Urejanje zunanjih prostorov za rekreacijo in aktivnosti ter prireditve za zdrav življenjski slog – 150.000,00
  • (U5) Medgeneracijsko sodelovanje in vključevanje ranljivih skupin – 35.000,00
  • (U6) Ohranjanje naravnih virov in biotske raznovrstnosti, OVE in URE – 35.000,00

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje

Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje je 620.000,00 evrov iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Stopnja javne podpore znaša 80 % upravičenih stroškov projekta oz. za naložbe v gradnjo in pridobitev, vključno z zakupom, ali izboljšanje nepremičnin ter kmetijsko mehanizacijo 65 % upravičenih stroškov naložbe v okviru projekta.

Vnos in rok za vložitev vlog projektov za sofinanciranje

Vlogo na javni poziv je treba vnesti v spletno aplikacijo na naslovu https://drsp.e-razpisi.si/, vlogo v aplikaciji zaključiti, jo natisniti ter jo podpisano in opremljeno s črtno kodo oz. številko vloge, prejeto v aplikaciji, poslati priporočeno po pošti na naslov Prleška razvojna agencija giz, Prešernova ulica 2, 9240 Ljutomer, najkasneje do 30. 9. 2024 ali osebno dostaviti v pisarno vodilnega partnerja na naslovu Prleška razvojna agencija giz, Prešernova ulica 2, 9240 Ljutomer, najkasneje 30. 9. 2024 do 13.00 ure. Vnos vlog v spletno aplikacijo bo možen od 1. 8. 2024 dalje.


Več o javnem pozivu

Deli z drugimi