Podpore za kulturno dediščino v okviru skupne kmetijske politike


  • Datum objave 14.01.2022

Grad Rihenberk - primer CLLD projekta na področju kulturne dediščine

Podpore za kulturno dediščino v okviru skupne kmetijske politike

  • Datum objave 14.01.2022

Dne, 10. 11. 2021, je bil organiziran posvet Kulturne poti in digitizacija kulturne dediščine ter njuna vloga v (trajnostnem) turizmu.

Na tem mestu objavljamo dve predstavitvi:

Možnosti povezovanja ekološkega kmetijstva in kulturnih poti ter pomen turističnih kmetij z avtohtono gastronomsko ponudbo, red. prof. dr. Martina Bavec in dr. Martina Robačer, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Podpore za kulturno dediščino v okviru skupne kmetijske politike s poudarkom na LEADER/CLLD primerih, Marjeta Jerič, MKGP

 

Posvet o kulturnih poteh je bil namenjen povezovanju in sodelovanju strokovnjakov s področja dediščine, kulture, muzejev, kmetijstva in turizma z drugimi deležniki in oblikovalci politik (ministrstva, občine) v povezavi s kulturnimi potmi, torej vsemi esencialnimi področji, ki so s kulturnimi krajinami in kulturnimi potmi neizbežno povezana.

Popoldanski del Posveta pa je bil namenjen predvsem povezovanju digitalizacije (kulturne) dediščine, možnosti digitalizacije in njene dostopnosti oz. uporabe ter gospodarstvom in kulturnim (trajnostnim) turizmom.

Večdnevni dogodek na temo povezovanja kulturnih poti, krajin, (trajnostnega) turizma in digitalizacije kulturne dediščine je organiziral Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije v soorganizaciji z Narodnim muzejem Slovenije in Ministrstvom za kulturo v sklopu projekta Danube’s Archaeological e-Landscapes / Arheološke e-krajine Podonavja.

VIDEO: Posnetek celotnega posveta

Deli z drugimi