Dosevki za boljšo rodovitnost tal in opraševalce

Ajda (foto: Primož Lavre).

Dosevki za boljšo rodovitnost tal in opraševalce

  • Datum objave 08.07.2022

V okviru projekta so lansko leto na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS) na dveh lokacijah po spravilu glavnih poljščin posejali ajdo in mešanice različnih vrst rastlin za ozelenitev njivskih površin, ki izboljšujejo rodovitnost tal in strukturo tal, ščitijo tla pred neugodnimi vremenskimi vplivi, preprečujejo razrast plevelov in v poletnem času nudijo tudi hrano za opraševalce. Z dosevki za zeleno gnojenje se lahko zmanjša tudi odvisnost od sintetičnih gnojil.

V letu 2021 so v okviru projekta Inovativni pristopi kmetovanja za ohranjanje narave, ki ga izvajajo na KGZ Celje v sodelovanju s kmetijama Krajnc in Pertinač na dveh lokacijah v Vojniku in Laškem, posejali mešanice različnih vrst rastlin, ki so deklarirane kot mešanice  rastlin za ozelenitev njivskih površin oz. dosevki, kateri izboljšujejo rodovitnost tal, ščitijo tla pred neugodnimi vremenskimi vplivi, preprečujejo razrast plevelov, …nekatere rastline vključene v mešanice pa naj bi nudile v poznopoletnem času tudi hrano za opraševalce. Slednja ekosistemska korist dosevkov, pa je odvisna od časa setve le teh in se izboljšuje s pravočasno oziroma čim hitrejšo  setvijo le teh po spravilu zgodnjih glavnih posevkov (žita, zgodnji krompir, …).

V poskus so na obeh lokacijah vključili pet različnih mešanic semenarske hiše Saatbau d.o.o. in avtohtono sorto ajde – čebelica, katere seme pridelujejo na Kmetijskem inštitutu Slovenije, Infrastrukturnem centru Jable. Tako so posejali mešanice s sledečimi komercialnimi imeni: FRŰH, BONI, BODENFIT, BIENENTRACHBRACHE, NITROFIT in avtohtono sorto ajde – ČEBELICA.

Več si lahko preberete v tem članku (WORD datoteka).

Oglejte si dva videoposnetka o naknadnih posevkih za boljšo rodovitnost tal in opraševalce:

 

Projekt Inovativni pristopi kmetovanja za ohranjanje narave izvajajo v okviru Lokalne akcijske skupine in je sofinanciran iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Ključne besede: Medoviti dosevki, paša za opraševalce, pestre mešanice za ozelenitev, izboljšanje pašnih virov, čebele, rodovitnost tal, struktura tal, zeleno gnojenje

Deli z drugimi