21. 3. 2017 – Posodobljena navodila za vodenje evidenc KOPOP in EK s primerom

Z letošnjim letom lahko upravičenci v okviru ukrepa kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila (KOPOP) uveljavljajo zahtevke tudi za operacijo Ohranjanje mejic. Ker pa je pri ukrepu KOPOP zahtevano vodenje evidenc, je tudi za izpolnjevanje zahtev operacije »ohranjanje mejic«, zahtevano vodenje predpisanih evidenc. Upravičenci, ki bodo uveljavljali te zahtevke, morajo voditi:

– evidence o delovnih opravilih,

– evidence, ki se nanašajo na uporabo gnojil (»Evidenca uporabe organskih in mineralnih gnojil« ter »Evidenco o uporabi gnojil na kmetijskem gospodarstvu – ZBIRNIK za vse površine kmetijskega gospodarstva«) in

– evidence o uporabi fitofarmacevtskih sredstvih (»Podatki o uporabi FFS pri ukrepu KOPOP« ter »Evidenco o uporabi FFS na kmetijskem gospodarstvu – ZBIRNIK za vse površine kmetijskega gospodarstva«).

 

Za lažje razumevanje evidenc ter pomoč pri izpolnjevanju, smo pripravili posodobitve navodil za izpolnjevanje evidenc za ukrep KOPOP ter jim priložili primer izpolnjenih evidenc. Ob tem opozarjamo, da priloženi primer evidenc ne prikazuje tehnologije kmetovanja, temveč služi zgolj prikazu načina in poteka izpolnjevanja.

Navodila za VODENJE PREDPISANIH EVIDENC za ukrep kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila S PRIMEROM (posodobitev marec 2017)

Evidence za ukrep kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila s primerom (posodobitev marec 2017)

 

Upravičencem, ki uveljavljajo zahteve KOPOP in so hkrati vključeni tudi v postopek kontrole ekološke pridelave in predelave kmetijskih pridelkov oziroma živil (EK) pri kontrolni organizaciji, je z letošnjim letom omogočeno izpolnjevanje enotnih evidenc. Poenotile so se evidence v delih, kjer so se vpisi za ukrep KOPOP in postopka kontrole EK podvajali. Natančnejši seznam evidenc, ki se je poenotil, je naveden v priloženih navodilih. Tudi tem navodilom smo za lažje razumevanje ter kot pomoč pri izpolnjevanju, pripravili primer izpolnjenih evidenc.

Navodila za VODENJE ENOTNIH PREDPISANIH EVIDENC za ukrep kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila in za namen ekološke pridelave ter predelave kmetijskih pridelkov in živil S PRIMEROM (posodobitev marec 2017)

Evidence za ukrep kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila in za namen ekološke pridelave in predelave kmetijskih pridelkov in živil s primerom (posodobitev marec 2017)

Tako kot doslej, se evidence vodi na predpisanih obrazcih v tiskani obliki ali računalniški oz. elektronski obliki v excel formatu. Evidenc ne pošiljajte nikamor, imejte jih shranjene doma na KMG.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi