Navodila za vodenje predpisanih evidenc za ukrep kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila s primerom (posodobitev marec 2017)

Navodila za vodenje predpisanih evidenc za ukrep kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila s primerom (posodobitev marec 2017)

  • Datum objave 21.03.2017
FileAction
Navodila _Evidence_KOPOP_OBJAVLJENO_marec_2017 (1).pdfPrenesi 
  • Verzija
  • Prenosov 3638
  • Velikost datoteke 2.10 MB
  • Objavljen 21.03.2017
Opis:

KOPOP evidence

EVIDENCA O DELOVNIH OPRAVILIH ZA NJIVSKE POVRŠINE
EVIDENCA O DELOVNIH OPRAVILIH ZA HMELJIŠČA
EVIDENCA O DELOVNIH OPRAVILIH ZA SADOVNJAKE
EVIDENCA O DELOVNIH OPRAVILIH ZA VINOGRADE
EVIDENCA O DELOVNIH OPRAVILIH ZA TRAJNO TRAVINJE IN PAŠNIKE
EVIDENCA O DELOVNIH OPRAVILIH ZA VISOKODEBELNE TRAVNIŠKE SADOVNJAKE
EVIDENCE ZA GNOJENJE IN UKREPE VARSTVA RASTLIN
Evidenca uporabe organskih in mineralnih gnojil
Evidenca o uporabi organskih in mineralnih gnojil – ZBIRNIK za vse površine kmetijskega
gospodarstva
Podatki o uporabi fitofarmacevtskih sredstev pri ukrepu KOPOP in postopku kontrole EK
Evidenca o uporabi fitofarmacevtskih sredstev na kmetijskem gospodarstvu – ZBIRNIK za vse
površine kmetijskega gospodarstvev

Poljedelstvo in zelenjadarstvo;

Hmeljarstvo; Sadjarstvo; Vinogradništvo; Trajno travinje I; Trajno travinje II; Posebni traviščni habitati; Traviščni habitati metuljev; Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov; Steljniki; Vodni viri; Ohranjanje habitatov strmih travnikov; Grbinasti travniki; Reja domačih živali na območju pojavljanja velikih zveri; Planinska paša; Visokodebelni travniški sadovnjaki; Ohranjanje mejic; Reja lokalnih pasem, ki jim grozi prenehanje reje; Ohranjanje rastlinskih genskih virov, ki jim grozi genska

Povezava do novice

Deli z drugimi