Seznam projektov

Predstavljamo projekte, ki so sofinancirani iz ukrepa M16 – Sodelovanje, v okviru PRP 2014-2020:

 

EIP projekti:

V okviru EIP projektov se iščejo rešitve dejanskega problema kmetijskih gospodarstev na področju kmetijskega, gozdarskega ali živilskega sektorja oz. za iskanje rešitev za kmetijska gospodarstva pri prilagajanju na podnebne spremembe, za zaščito biotske raznovrstnosti ali za okoljsko učinkovite kmetijske pridelave na vodovarstvenih območjih (VVO) in drugih zaščitenih območjih. Gre za obširnejše projekte. Za namen izvedbe projektov se na podlagi pogodbe o medsebojnem sodelovanju vzpostavi partnerstvo, ki ga sestavljajo najmanj trije člani.

 

Pilotni projekti:

Gre za projekte manjšega obsega, katerih namen je reševanje konkretnih izzivov s področja kmetijske pridelave, varovanja okolja in prilagajanja na podnebne spremembe, s katerimi se kmetijska gospodarstva soočajo, pri čemer morata sodelovati najmanj dva partnerja.

 

Projekti kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov:

 

Projekti iz področja diverzifikacije dejavnosti na kmetiji:

 

Prijava na e-novice

Deli z drugimi