Opis

Osnovni namen intervencije je ohranitev evropskega potrošnika in njegova boljša ozaveščenost o vinih z zaščiteno označbo porekla/zaščiteno geografsko označbo in visokih standardih pridelave tega vina. Zato se z intervencijo podpira informiranje potrošnikov o shemi zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb za vina v zvezi s posebno kakovostjo in značilnostmi tega vina, ki ga izvajajo različne oblike združenja pridelovalcev vina. Zaradi boljše ozaveščenosti evropskega potrošnika je intervencija usmerjena tudi v informiranje potrošnikov v državah članicah o odgovornem uživanju vina in tveganju, povezanem s škodljivim uživanjem alkohola. Na ta način se bo pospešilo odgovorno uživanje vin z zaščiteno označbo porekla oziroma zaščiteno geografsko označbo in boljša prepoznavnost teh vin.

 

Upravičenci

Upravičenci so združenja najmanj dveh pridelovalcev vina, organizacije proizvajalcev vina, združenja organizacij proizvajalcev vina ali medpanožne organizacije, strokovne vinogradniško-vinarske organizacije ali osebe javnega prava, katerih člani so pridelovalci vina, ki imajo Izdelan projekt informiranja o vinih.

 

Pogoji za pridobitev podpore:

Intervencija se izvaja neposredno na podlagi nacionalne uredbe, s katero se določi rok za vložitev letnih programov informiranja. Pričakuje se, da se bo z intervencijo letno podprlo vsaj 10 dogodkov informiranja.

 

Upravičeni so stroški, v zvezi z zasnovo, realizacijo in objavo naslednjih aktivnosti:

  • informacijske kampanje (oglasi in članki v medijih, informacijsko gradivo),
  • organizacija obveščanja potrošnikov v okviru prireditev, sejmov in razstav, ki so nacionalnega pomena ali pomembni na ravni Unije.

Upravičeni so le stroški, ki so dejansko nastali v obdobju izvajanja odobrenega projekta, za katere upravičenec priloži račun in dokazilo o plačilo stroškov ter ustrezna dokazila o dejansko izvedenih dejavnostih.

Delež podpore znaša 50 % upravičenih stroškov in bo za vse upravičence enak.

Izključeni so stroški za dejavnosti, ki so usmerjene k določeni blagovni znamki in k spodbujanju uživanja vina.

 

Oblika podpore

Nepovratna podpora za dejansko nastale stroške promocije. Podpora se dodeli za povrnitev 50 % upravičenih stroškov.

 

Višina podpore

Načrtovan povprečni znesek dodeljene podpore za izvedbo enega letnega programa informiranja o vinih Unije v državah članicah znaša 15.100,00 evrov/program.

 

Opis intervencije temelji na besedilu iz SN 2023-2027, 2. sprememba, z dne 29. 9. 2023.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi