Novogradnja skladišča za moderen način skladiščenja, čiščenja in pakiranja pridelkov – kmetija Drinovec, Naklo

Novogradnja skladišča za moderen način skladiščenja, čiščenja in pakiranja pridelkov – kmetija Drinovec, Naklo

  • Datum objave 07.07.2021

Kmetija Drinovec je sodobna kmetija z mladim prevzemnikom, ki se zaveda, da je na trgu lahko konkurenčen le, če kvalitetno pridelavo nadgradi z visokotehnološko opremo za manipulacijo s pridelki (najsodobnejšo pakirno linijo).

 

‟Za investicijo smo se odločili, ker smo se na kmetiji že dalj časa soočali s prostorsko stisko pri skladiščenju in pakiranju kmetijskih pridelkov. Prav tako pa smo potrebovali tudi primernejši in pred vremenskimi vplivi zavarovan prostor za spravilo kmetijske mehanizacije. Te pomanjkljivosti so nam onemogočale povečevanje obsega pridelave krompirja in ostalih poljščin (korenje, čebula, rdeča pesa,…). Prav tako pa so nadaljnja opravila s pridelki kot so čiščenje, prebiranje, tehtanje in pakiranje potekala prepočasi, glede na potrebe naših kupcev. Zato smo se odločili za investicijo v izgradnjo modernega skladišča in prostora za čiščenje in pakiranje pridelkov. Da bi delo potekalo hitreje smo se odločili tudi za nakup optičnega sortirnika, ki samodejno sortira po velikosti, obliki, volumnu in napakah na zunanjosti krompirja. Zgradil pa smo tudi nadstrešni prostor za kmetijske stroje in uredili dvorišče pred novimi objekti. Za investicijo smo se odločili zato, da svojim kupcem (trgovskim verigam) hitreje dostavimo naročeno blago še boljše kvalitete in da za to potrebno delo opravimo hitreje.‟ (Gregor Drinovec)

Ozadje

Na kmetiji Drinovec so imeli bistveno premalo prostora za manipulacijo (skladiščenje, prebiranje in pakiranje) in za ta opravila v prostorski stiski so porabili veliko časa in pa tudi potrebne energije. Prvotno so pridelovali na 45 hektarjih obdelovalnih površin. Danes obdelujejo okrog 60 hektarjev obdelovalnih površin, od tega pridelujejo krompir na 30 ha, čebulo na 15 ha in korenje na 15 ha. Njihova želja pa je, da še povečajo tako površine kot količine pridelkov. Z zastarelo mehanizacijo in ob ročnem prebiranju pridelkov so porabili veliko časa. Poleg tega pa so morali pri ročnem prebiranju in pakiranju sodelovati vsi člani družine. Samo prebiranje pa je bilo napornejše in manj zanesljivo ter seveda zamudno. Pokazala se je tudi potreba po več različnih načinih pakiranja. Pomanjkanje pokritih površin za spravilo kmetijske mehanizacije pa je slabo vplivalo tako na zanesljivost kot življenjsko dobo kmetijskih strojev.

Cilji

Cilj kmetije je povečati obseg kmetijskih zemljišč v uporabi za približno 30 % v prvih petih letih po zaključku naložbe in s tem tudi povečati količino pridelkov. Njihov cilj je tudi zadostiti vse pestrejšemu povpraševanju kupcev po zelo različnih oblikah pakiranja in različnih kvalitetah pridelkov. Vsa dela, vključno z dobavo kupcem, pa želijo opraviti kar najhitreje. Novo skladišče in prebiralno pakirna linija pa jim bo omogočalo, da kupcem dobavljajo vrhunsko kvaliteto pridelkov točno na določen čas. Nekaterim kupcem dobavljajo vsak dan sproti. Na ta način želijo še potrditi tako kakovost pridelave kot tudi to da z vsakim trenutkom in dejanjem opravičujejo dobro ime njihove kmetije, standardov in GAP certifikata.

Glavne aktivnosti

Začeli so v letu 2016 z izgradnjo skladišča – sama zgradba je v dveh etažah, spodnji je skladiščni zgornji pa je namenjen prebiranju in pakiranju. Objekt služi za spravilo in pakiranje njihovihpridelkov. Poleg izgradnje skladišča so zgradili strojno lopo – nadstrešek za spravilo kmetijske mehanizacije. V okviru gradbeno obrtniških del novogradnje objektov so uredili tudi dvorišča pred objekti. Ko je bila glavna stavba zaključena, so vanjo postavili stroje v letu 2017; najprej tehtnico in pakirni stroj, kmalu zatem pa še prebiralnegi stroj. V spodnji etaži nameravajo urediti še hladilnico za korenje.

Na začetku njihove prebiralno-pakirne linije je zalogovnik, ki dozira krompir v pralno/polirni stroj, ta pa ga odvaja po tekočem traku na prebiralno mizo, kjer ga ročno preberemo (kalibriramo), od tu pa gre na tehtnico in potem v pakirni stroj. Po novem pa bo ročno prebiranje nadomeščeno z optičnim sortirnikom krompirja Celox XT-P prizvajalca Newtec. Newtecov optični sortirni stroj za krompir, je namenjen razvrščanju krompirja po velikosti, obliki in kakovosti v enostopenjskem postopku. Aparat sortira opran krompir neposredno, kar odpravlja potrebo po predhodnem razvrščanju in zmanjševanju potrebe po ročnem delu, hkrati pa zagotavlja dosledno kakovost in visoko zmogljivost. Merila za razvrščanje po kategorijah (kalibracija) so takoj prilagodljiva glede na trenutne potrebe. Stroj je sestavljen iz treh glavnih delov, odseka za dovajanje, odsek kamere in sortirni odsek (Spinaflex). Iz odseka za dovajanje krompir po traku potuje v odsek kamere, V razdelku s kamero se vsak krompir pregleda in s tem zbira točne podatke o velikosti, obliki in kakovosti površine. Odsek kamere je opremljen s 3 kamerami, ki posnamejo vsak krompir do 45-krat. Vsak se oceni glede na parametre razvrščanja, ki jih izbere operater. Ko krompir zapusti odsek kamere, ga poseben tekoči trak Spinaflex prenaša vsakega posebej na pravo (določeno) izstopno mesto. V njihovem primeru bodo 4 izstopna mesta za štiri različne kvalitetne razrede. Na koncu pa je še izstopno mesto za krompir neustrezne kvalitete.

 

Rezultati/koristi

–    Ekonomski:

Delo bo opravljeno veliko hitreje, potrebno bo manjše število ljudi na liniji, ki bodo lahko v tem času opravljali dela na obdelovalnih površinah, še posebej se bo to obrestovalo v sezoni pobiranja pridelka z njiv. Pozimi ga enostavno vzameš iz skladišča – v sezoni, recimo zgodnji krompir, pa ga je potrebno zgodaj zjutraj izkopati in spakirati, da je že isto dopoldne na prodajnih policah trgovcev. V tem času bo odslej lahko nekaj ljudi na njivi, ostali pa bodo na pakirni liniji.

Prednosti, ki jim jih prinaša nov prebiralni stroj pa so: optimalna uporaba krompirja, prihranki stroškov dela, povečana prepustnost pakirne linije in povečana zanesljivost zahtevanih parametrov po posameznih kvalitetnih razredih.

–    Okoljski:

Po novem bodo lahko spakirali okoli 12 ton na uro, pred tem so jih spakirali kvečjemu 4 tone. Na ta način se prihrani poraba energije in vode za pranje pridelkov na vhodu prebiralno- pakirne linije.

–    Socialni:

Kmetija bo še naprej lahko nudila redno delo vsem njenim članom.

– Povezovalni vidik:

Prodajajo v trgovske centre in zadrugama Cerklje ter Sloga. Kmetija Drinovec je tudi član KZ Naklo in Gospodarskega interesnega združenja GIZ Krompir .

Kontaktna oseba

Gregor Drinovec, Okroglo 1a, 4202 Naklo
Elektronski naslov: Grega.drinovec@gmail.com
Telefon: 00386 41 571 403
PREDSTAVITVENI VIDEO: Novogradnja skladišča za moderen način skladiščenja, čiščenja in pakiranja pridelkov – kmetija Drinovec, Naklo

Opis in fotografije je pripravil: ČZD Kmečki glas d. o. o.