Na kmetiji Ostanek imajo domačo in svežo zelenjavo vse leto

Na kmetiji Ostanek imajo domačo in svežo zelenjavo vse leto

  • Datum objave 25.06.2021

 

 Na fotografiji Damjana Ostanek Heric. Vir: Facebook Kmetija Ostanek

 

Kako doseči, da je pridelava zelenjave možna skozi vse leto? Damjana Ostanek Heric je v letih od 2015 dalje, odkar je prevzela kmetijo kot mlada prevzemnica, izpeljala naložbe, s katerimi so se na kmetiji prilagodili podnebnim sprememba in dosegli višjo kakovost ter večjo količino pridelka skozi vse leto. So intenzivna zelenjadarska kmetija, ki iz leta v leto povečuje obseg pridelave in predelave. V prihodnosti želijo svoje delo nadgraditi tudi z vrtnarskim turizmom. Vse pa se je začelo kot hobi …

 

Ozadje

Damjana Ostanek Heric je prevzela kmetijo kot mlada prevzemnica. Takrat so na kmetiji zelenjavo pridelovali na 2 ha površin. Že v otroštvu je pomagala očetu in se skupaj z njim učila pridelave zelenjave. Čez čas so spoznali, da jim je kmetovanje v veselje ter da je od tega tudi zaslužek, zato je hobi prerastel v dejavnost. Damjana se je ob tem odločila za študij agronomije in hortikulture, kjer je pridobila še več znanja s področja pridelave zelenjave. Po končanem študiju se je zaposlila doma na kmetiji. 

Kmetija Ostanek se nahaja v naselju Male Pece, blizu Šentvida pri Stični v občini Ivančna Gorica. Na območju se soočajo s sušnimi razmerami, čeprav je količina padavin zadostna. Zaradi večinoma karbonatne podlage voda hitro ponikne v tla. V zadnjem obdobju se vedno pogosteje pojavljajo neurja, kar pomeni večjo nevarnost toče, ki lahko povsem uniči pridelke. Samo v letu 2019 je toča na kmetiji uničila celotno poletno pridelavo zelenjave.

 

 Damjana Ostanek Heric: »Kmetija s pridelavo zelenjave v rastlinjakih tako obstane tudi ob vremenskih neprilikah.«

 

Zelenjavo pridelujejo na prostem na 5,72 ha površin, od tega je 0,56 ha površin pokritih. Namakajo vse površine. V letih 2016 in 2018 je kmetija v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020 uspešno kandidirala na dveh javnih razpisih:

– Naložba v kmetijsko mehanizacijo:

 V začetku so se kot vrtnarska kmetija zaradi narave dela srečevali z obilico ročnega dela, zato so investirali v nakup kmetijske mehanizacije. S tem so si olajšali delo v pridelovanju zelenjave in povečali učinkovitost, tudi na račun prihranjenega časa.

 

– Naložba v vzpostavitev zasebnega namakalnega sistema in izgradnja treh rastlinjakov:

 S postavitvijo novih rastlinjakov in namakalnega sistema so dosegli višjo kakovost in večjo količino pridelkov.

Zasebni namakalni sistem:

V lokalnem območju ni naravnega vira vode za namakanje, zato so investirali v zalogovnik za vodo, potopno črpalko, dovod in razvoj vode. Voda, ki se zbira v zalogovniku, je zajeta iz sosednjih gospodarskih poslopij. V prihodnosti se lahko navežejo tudi na dotok padavinske vode z rastlinjakov.
Z ustreznim namakanjem poskrbijo, da so rastline vitalne kljub zmanjšanemu vnosu fitofarmacevtskih sredstev.

Rastlinjaki:

Povsem na novo so zgradili tri rastlinjake, vse tri z opremo za zračenje in rekonstruirali obstoječ in dotrajan rastlinjak (zamenjava folije, predelava končnih sten za dostop mehanizacije …). Sami rastlinjaki so vodeni iz enega centralnega računalnika, na katerem je nameščena tudi vremenska postaja. Senzor tako sam zazna, kdaj je potrebno prezračevanje, kdaj je potrebno zapiranje rastlinjakov pred vetrom, neurjem.
 

Za pripravo projekta so pridobili vso ustrezno dokumentacijo na pristojnih organih. Pri pridobivanju dokumentacije ni bilo posebnih težav, je pa takrat začel veljati nov gradbeni zakon, zato so morali upoštevali novo zakonodajo glede gradnje rastlinjakov. Poslovni načrt in vlogo je sestavila svetovalka, usmerjala pa je tudi pri pridobivanju dokumentacije. Sama izvedba naložbe je potekala zelo hitro in po načrtu. Pri realizaciji je bil v pomoč poslovni načrt, še bolj pa sama vloga, kjer so bile navedene vse podrobnosti gradnje.

 

Damjana Ostanek Heric: »Moja želja je bila, da bi zelenjavo gojili na vseh razpoložljivih površinah na kmetiji. V letu 2019 mi je s pomočjo celotne družine to tudi uspelo.« 

 

 

Cilji

Uspešno zaključeni naložbi sta omogočili izpolnitev naslednjih ciljev:

– večji in bolj stabilen ter kakovosten pridelek,

 – pridelavo zelenjave tudi izven sezone,

 – prilagoditev na ekstremne vremenske pogoje (suša, toča, slana, veter, preobilne padavine) kot posledica podnebnih sprememb,

 – z uporabo strojne mehanizacije so povečali učinkovitost dela,

 – večjo konkurenčnost in boljšo, širšo prepoznavnost na trgu,

 – širitev pokritih površin,

 – uporabo načina biotičnega varstva rastlin.

 

Glavne aktivnosti

V rastlinjakih je pridelava ugodna za biotično varstvo rastlin – zatiranje škodljivih organizmov rastlin z uporabo koristnih organizmov. V rastlinjakih se prideluje zimska zelenjava, solata, špinača, motovilec. V pridelavo bodo vključili še redkvico, čebulo, zelje, cvetačo, brokoli in kolerabico

 Že dolga leta so vključeni v različna društva. Sodelujejo z Zvezo slovenske podeželske mladine, v okviru katere so bili kandidati za Inovativno mlado kmetico za leto 2016. Z njimi so tudi sodelovali ob podpisu Akcijskega načrta dela z mladimi kmeti v obdobju 2016–2020.

Vključeni so v lokalno Društvo podeželske mladine Kalček in Društvo podeželskih žena Ivanščice. Preko navedenih društev si izmenjujejo izkušnje in sodelujejo pri različnih dogodkih, pogostitvah.

Z vidika trženja sodelujejo s kmetijo Igorja Paldaufa, ki ima trgovino, v kateri prodajajo izdelke z več kmetij.

Sodelujejo tudi z več zadrugami. Svoje izdelke prodajajo preko Kmetijsko gozdarske zadruge Sloga Kranj, Kmetijske zadruge Agraria Koper, Kmetijske zadruge Tolmin, Kmetijske zadruge Medvode. Preko zadrug izvajajo tudi delno nabavo repromateriala. Redno tržijo na lokalni tržnici v občini.

 Z vidika strokovnega vidika sodelujejo z Biotehnično fakulteto Univerze v Ljubljani, kjer jim profesorji nudijo vse informacije, ki jih potrebujejo z vidika varstva rastlin in z vidika predelave živil.

 

Rezultati

Na račun pridelave zelenjave v zimskem času pričakujejo povečanje pridelkov za približno polovico. S pridelavo tudi v zimskem času si kmetija lahko omogoči prihodek skozi vse leto. 

Poleg osnovne dejavnosti imajo na kmetiji tudi dopolnilno dejavnost, saj so naložbe zagotovile stabilnost surovine za dopolnilno dejavnost. Del zelenjave se predela v končne izdelke – vložena zelenjava, del celotne proizvodnje pa se proda.  Posebnost njihove kmetije je, da sezonske viške predelajo. Tako je vsa surovina porabljena in ni odpada. Dopolnilna dejavnost je rešila finančno situacijo kmetije po tem, ko so imeli v letu 2019 zaradi toče izgubo pridelka. 

V prihodnosti nameravajo na kmetiji vzpostaviti vrtnarski turizem, kjer bi se lahko obiskovalci preizkusili v vrtnarjenju ter naučili novih znanj preko delavnic, predavanj in pokušin.

 

Damjana Ostanek Heric: »Na kmetiji je zaposlen tudi moj mož Tadej. Oba sva mlada in imava pred sabo še veliko časa za ustvarjanje, zato si postavljava vedno nove izzive. Svoje delo imava rada in si sproti lahko ustvarjava oziroma prilagajava ustrezno delovno okolje.«

 

     *     *     *   

Kmetija Ostanek je bila ena izmed kandidatov, ki jih je slovenska Mreža za podeželje prijavila na evropski natečaj Rural Inspiration Awards 2020. Natečaj je bil sestavljen iz treh kategorij in kmetija Ostanek je bila uvrščena v kategorijo prilagajanje na podnebne spremembe. 

    *     *     *   

 

Kontakt

Spletna stranwww.kmetijaostanek.si
Kontaktna oseba: Damjana Ostanek Heric
Elektronski naslovdamjanaost@gmail.com
Telefonska številka: +386 31 611 014
PREDSTAVITVENI VIDEOhttps://www.youtube.com/watch?v=x1VE5CShaLI

Deli z drugimi
Statistična regija

Osrednjeslovenska

Področja ukrepanja

Izboljšanje konkurenčnosti, Prilagajanje na podnebne spremembe

PRP

PRP 2007-2013

Ukrepi PRP 2014 - 2020

M4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva, M6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete