[preselected_search_fields]

Grajeni ekosistemi za blaženje vpliva kmetijstva na okolje oz. zaščito kmetijskih zemljišč - GREKO

Objavljeno: 18.11.2020

Plakat o EIP projektu Grajeni ekosistemi za blaženje vpliva kmetijstva na okolje oz. zaščito kmetijskih zemljišč na Posvetu JSKS in EIP 2020.

Namen in cilji projekt

Zmanjšati odtok hranil s kmetijskih površin v vodotoke z vzpostavitvijo grajenih ekosistemov v osuševalnih jarkih

Vodilni partner: LIMNOS d.o.o.
Člani partnerstva: Univerza v Ljubljani (Biotehniška fakulteta), Društvo za proučevanje ptic in varstvo narave, Razvojna agencija Kozjansko, KGZS Zavod Novo mesto, KGZS Zavod Murska Sobota, Kmetijska gospodarstva Dejan Küčan, Andrej Grabnar, Majda Veselič, Infrastrukturni Center Jablje, Meja Šentjur d.d

 

Elektronsko poslovanje kmetijskih gospodarstev z izrazito gozdarsko dejavnostjo

Objavljeno: 18.11.2020

Plakat o EIP projektu, ki je bil predstavljen na Posvetu JSKS in EIP 2020.

Pričakovani rezultati projekta so:

  • Nadgradnja spletnega informacijskega sistema MojGozdar za vzpostavitev modernih informacijsko komunikacijskih tokov
  • Spletno orodje za pripravo interaktivnega posestnega načrta. Spletno orodje bo nudilo podporo za zbiranje informacij na terenu ali neposredno od akterjev vključenih v gozdno-lesno pridelovalno verigo.
  • Spletna tržnica, kjer bi lahko lastniki tržili vrednejši les ali iskali dolgoročne pogodbe s kupci gozdnih lesnih sortimentov v primeru večjih količin lesa (npr. dolgoročna pogodba za odkup količin predvidenih s posestnim načrtom).

Vodilni partner: Gozdarski inštitut Slovenije

Ostali člani partnerstva: Zavod za gozdove Slovenije, RACE KOGO d.o.o., Arctur d.o.o., Zveza lastnikov gozdov Slovenije, Jure Čas Sara Berglez Zajec, Srečko Bricman, Lepold Pustinek, Marjana Vošner, Agrarna skupnost Čezsoča, Darko Prezelj, Janez Benedičič, Zveza lastnikov gozdov Slovenije

Digitalizacija namakanja zelenjave

Objavljeno: 18.11.2020

Plakat o EIP projektu, ki je bil predstavljen na Posvetu JSKS in EIP 2020.

Pričakovani rezultati

  • Kmetje se bodo informirano odločali o strategiji namakanja in namakali polja v skladu s potrebami rastlin na njih.
  • Kmetje, ki bodo udeleženi v aktivnostih razširjanja rezultatov, se bodo zavedali lastnosti optimalnega namakanja.
  • Ovrednotene možnosti uporabe omrežij in komunikatorjev z nizko porabo energije na poljih v različnih regijah.

Vodilni partner: Sedem čez devet d.o.o.

Ostali člani partnerstva: BO – MO, d.o.o.; Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta; Čarna d.o.o.; Kmetisko gospodarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Maribor; Solvera Lynx d.o.o; Kmetijska gospodarstva: Marijan Drožina, Zdravko Kerin, Janez Peternelj, Stanko Studen, Anton Vrbnjak

BONITA, nova odporna klubska sorta jabolk v Sloveniji - od pridelave do trženja (EIP projekt)

Objavljeno: 18.11.2020

Predstavitveni plakat EIP projekta BONITA, nova odporna klubska sorta jabolk v Sloveniji - od pridelave do trženja, ki je bil predstavljen na Posvetu JSKS in EIP leta 2020.

Vodilni partner: UL Biotehniška fakulteta
Ostali člani partnerstva: skupno 11 partnerjev, od tega 7 pridelovalcev – sadjarjev

Dosedanji rezultati
Sajenje novih nasadov izven partnerstva
Izdelava celostne grafične podobe
Odpadanje plodov pred obiranjem - rešitev uporaba Obsthormona

Prijava na e-novice

Deli z drugimi