4. 11. 2013 – Posvet: Pregled upravljanja območij Natura 2000

V okviru projekta priprave Operativnega programa upravljanja z območji Natura 2000 v Sloveniji 2014-2020 so strokovnjaki dokončali  analize doseganja ciljev in izvajanja ukrepov upravljanja Nature 2000 v  obdobju  2007-2013. Analize bodo, skupaj s poročilom po Direktivi o habitatih,  predstavili na 8. strokovnem posvetu z naslovom Pregled upravljanja območij  Natura 2000, ki bo 13. novembra v Ljubljani. Organizira ga Zavod RS za varstvo  narave. Posvet

Deli z drugimi