17. 10. 2013 – Uspešno izveden strokovni posvet “Predstavitev novosti Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 in projektov v zavarovanih območjih, sofinanciranih s sredstvi LEADER”

V četrtek 10. oktobra 2013 je na Gradu Podsreda potekal strokovni posvet na temo: »Predstavitev novosti Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 in projektov v zavarovanih območjih, sofinanciranih s sredstvi LEADER«. Organizatorji posveta so bili Lokalni akcijski skupini Obsotelje in Kozjansko ter Posavje, Kozjanski park ter Društvo za razvoj slovenskega podeželja. Odziv udeležencev je bil nad pričakovanji, kar potrjuje, da se že danes zavedamo izzivov prihajajočega programskega obdobja.

Namen posveta je bil udeležence seznaniti z novostmi, ki jih prinaša Program za razvoj podeželja 2014-2020, ki je osnova za črpanje sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za ribištvo. Ukrepi novega programa bodo pomembno vplivali na prihodnji razvoj podeželskih območij, zato se moramo v lokalnih okoljih nanje pravočasno in ustrezno pripraviti.

Več o posvetu si lahko preberete na naslednji povezavi: http://www.ra-sotla.si/las/index.php/stokoven-posvet-qpredstavitev-novosti-programa-razvoja-podeelja-rs-za-obdobje-2014-2020-in-projektov-v-zavarovanih-obmojih-sofinanciranih-s-sredstvi-leaderq  
Gradivo (ppt prezentacije) pa so na voljo na spletni strani Društva za razvoj slovenskega podeželja: http://www.drustvo-podezelje.si/sl/arhiv-novic/1969-gradivo-s-strokovnega-posveta-v-podsredi 

Deli z drugimi