12. 11. 2013 – Odbor zelenjavne verige začel z delom

Včeraj se je na ustanovni seji prvič sestal Odbor zelenjavne verige, ki so ga ustanovili podpisniki Dogovora o sodelovanju in krepitvi partnerstva v zelenjavni verigi in v katerem ima vsak enega člana.

Za predsednika Odbora je bil imenovan Jure Vončina, predstavnik Zadružne zveze Slovenije, za njegovega namestnika pa Rinaldo Kert, predstavnik Mercatorja. Člani so sprejeli poslovnik o delu Odbora ter opredelili glavne aktivnosti Odbora. Pri tem so poudarili, da je Dogovor odprt tudi za ostale trgovske sisteme, ki se lahko po želji priključijo in podpišejo Dogovor ter sodelujejo v Odboru.

Člani Odbora so izrazili zadovoljstvo z doseženim v letu 2013, saj se je odkup slovenske zelenjave povečal, izboljšala pa se je tudi kakovost zelenjave. Potrošniki želijo na policah slovensko zelenjavo, povečuje se tudi interes za slovensko ekološko zelenjavo. Pri tem sta pomembna osveščanje potrošnikov in sledljivost pridelka od pridelovalca do police. Tema dvema področjema bo Odbor v bodoče dal še poseben poudarek.

Odbor bo deloval tudi v smeri čim večjega povezovanja pridelovalcev, zagotavljanju razvoja vseh deležnikov v verigi z enakovredno odgovornostjo deležnikov za povečanje tržne pridelave, pomembna aktivnost pa bo tudi usmerjanje pridelovalcev k pridelavi tistih zelenjadnic, ki jih v Sloveniji trenutne pridelamo zelo malo.

Odbor je soglasno podprl uvrstitev predloga okoljskega ukrepa pridelave zelenjave brez herbicidov v Program razvoja podeželja 2014–2020, saj lahko ta ukrep pomeni na eni strani podporo pridelovalcem in na drugi strani poslovno priložnost trgovcem za boljšo prodajo slovenske zelenjave.

S podpisom Dogovora o sodelovanju in krepitvi partnerstva v zelenjavni verigi 27. avgusta 2013 so se zaključili večletna pogajanja in dogovori med partnerji zelenjavne verige. Dogovor so podpisali Poslovni sistem Mercator d.d., Engrotuš, d.d., Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Zadružna zveza Slovenije, GIZ Slovenska zelenjava in GZS – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij. Z Dogovorom so podpisniki pristopili k izvajanju določenih načel, ki naj bi pripomogla k izboljšanju stanja na področju pridelave in trženja slovenske zelenjave.

Vir: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (http://skrci.me/4bvpR)

Deli z drugimi