Zaključena prva javna razprava o predlogu Strateškega načrta Skupne kmetijske politike 2023-2027


  • Datum objave 17.08.2021

Zaključena prva javna razprava o predlogu Strateškega načrta Skupne kmetijske politike 2023-2027

  • Datum objave 17.08.2021

V nedeljo, 15. avgusta, se je zaključila več kot šest tednov trajajoča javna razprava o predlogu Strateškega načrta Skupne kmetijske politike 2023-2027 (SN 2023-2027). Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je v okviru javne razprave, ki je potekala od 2. 7. 2021 do 15. 8. 2021, organiziralo 9 javnih posvetovanj po Sloveniji.

V obdobju javne razprave je bilo izvedenih 9 javnih posvetovanj, in sicer v Celju (14. 7.), Postojni (16. 7.), Moravskih Toplicah (19. 7.), Novem mestu (20. 7.), Cerkljah na Gorenjskem (21. 7.), Ljubljani (22. 7.), na Pivoli (27. 7.), v Bukovici (3. 8.) in Slovenj Gradcu (11. 8). Za dva javna posveta (v Celju in Moravskih Toplicah) je ministrstvo zagotovilo tudi neposredni prenos preko kanala YouTube (posnetka sta na Youtube Mreže za podeželje). Javnih posvetovanj se je skupaj udeležilo 370 udeležencev.

Izvedene so bile tudi posebne predstavitve SN 2023-2027, in sicer predstavitev za imenovane predstavnike delovnih skupin (Ljubljana, 9. 7.), predstavitev za kmetijske svetovalce (13. 7., preko spleta) in predstavitev za Sindikat kmetov Slovenije (Ljubljana, 29. 7.).

Registracija ob prihodu | Arhiv MKGP

 

Najbolj izpostavljene vsebine v okviru javnih posvetovanj

Med najbolj izpostavljenimi vsebinami v okviru javnih posvetovanj so bile: prenos sredstev iz I. v II. steber, vavčersko svetovanje, dobrobit živali, velike zveri, sredstva za krave dojilje, mladi kmetje, kapica in degresija na območjih z omejenimi dejavniki (OMD), shema za okolje in podnebje (SOPO, kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila (KOPOP), ekološko kmetijstvo, integrirana pridelava, urejanje hudournikov, kot tudi neustrezna merila za naložbe, pobuda za združevanje intervencij ter posamezne intervencije kot na primer Traviščni habitati.

Zainteresirani posamezniki in institucije so lahko podali pripombe in predloge na predlog SN 2023-2027 tudi preko spletnega obrazca na spletni strani skp.si oziroma na elektronski naslov sn.mkgp@gov.si. V času javne razprave je prispelo več kot 90 pisnih pripomb, pobud oz. vprašanj različnih deležnikov in zainteresirane javnosti. Med prejetimi pisnimi pripombami, vprašanji in pobudami so bile največkrat izpostavljene vsebine pristopa LEADER/CLLD, ekoregije, OMD, prenos sredstev iz I. stebra v II. steber ter pomen samooskrbe. Nekaj pisnih pripomb se je navezovalo tudi na mlade kmete, podporo ohranitvenemu in biodinamičnemu kmetijstvu, komasacije in agromelioracije, gozdarstvo ter ekološko kmetijstvo, pa tudi na Naturo 2000, SOPO in KOPOP, krajinske značilnosti, vavčersko svetovanje ter druge vsebine. Deležniki, ki so podali pisne prispevke, so bili kmetijska gospodarstva, organizacije in institucije vezane na kmetijstvo, varstvo narave/okolja ter tudi občine, lokalne akcijske skupine (LAS-i), podjetja in drugi.

Utrinek z javnega posveta v Moravskih Toplicah | Arhiv MKGP

Kako naprej?

MKGP bo vse prejete predloge in pripombe skrbno proučilo. V sredo, 25. 8. 2021, bodo na sejmu AGRA 2021 predstavljene ključne pripombe in predlogi, ki so bile posredovane v času javne razprave ter podan prvi odziv nanje.

Predvidoma jeseni bo organizirana še ena javna razprava o celotnem SN 2023-2027, skupaj z javno razgrnitvijo v okviru celovite presoje vplivov na okolje. Potekali bodo tudi sestanki delovnih skupin in drugi sestanki ter srečanja in predstavitve. Predvidoma v decembru 2021 bo predlog SN 2023-2027 obravnavala Vlada RS, do konca leta pa bo predlog SN 2023-2027 posredovan na Evropsko komisijo v uradno usklajevanje in potrditev.

 

Želite biti obveščeni o novostih? Naročite se na e-novice! 

 

 

 

Prijava na e-novice

Deli z drugimi