Zaključek oddaje vlog na 23. javni razpis na podukrepu 4.1


  • Datum objave 09.08.2022

Sodobni hlev je zračen in svetel. Avtor: Arhiv Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

Zaključek oddaje vlog na 23. javni razpis na podukrepu 4.1

  • Datum objave 09.08.2022

Višina razpisanih nepovratnih sredstev za 23. javni razpis za naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva je znašala 27,42 milijona evrov. Oddanih je bilo 247 vlog, v katerih so vlagatelji zaprosili za 29,95 milijona evrov sredstev.

23. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 za naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva je bil objavljen 24. 12. 2021, vloge pa so lahko vlagatelji oddali do vključno 3. 8. 2022.

Predmet podpore so bile naložbe v izboljšanje učinkovitosti rabe živinskih gnojil, zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in amonijaka ter ureditev hlevov oziroma nakup pripadajoče opreme.

Za namen 23. javnega razpisa je bilo razpoložljivih 27.424.000,00 evrov nepovratnih sredstev.

Na agencijo je bilo skupno oddanih 247 vlog, v katerih so vlagatelji zaprosili za skupno 29.950.797,22 evra. Glede na to, da so na B sklopu zaprošena sredstva presegla razpisana, agencija pričakuje, da bo zaradi porabe sredstev na tem sklopu morala zavrniti določeni odstotek sicer ustreznih vlog.

Deli z drugimi