Potrjena prva sprememba strateškega načrta 2023-2027


 • Datum objave 27.07.2023

Potrjena prva sprememba strateškega načrta 2023-2027

 • Datum objave 27.07.2023

Žitno klasje, avtor: Marjan Papež.

Dne 20. julija je Evropska komisija potrdila prvo spremembo Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 za Slovenijo. V nadaljevanju so naštete vsebinske spremembe.

Spremembe se nanašajo na:

 • V okviru IRP24 – Podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov se je dvignil zgornji vstopni prag, in sicer iz 165.000 EUR na 330.000 EUR standardnega prihodka, nadalje dvignil se je dodatek za ekološko kmetovanje na skupno vsoto podpore z 10 % na 20 % in povečala so se razpoložljiva javna sredstva za IRP24.
 • Spremenili so se dovoljeni načini obdelave zaradi setve dovoljenih vrst rastlin v varovalnih pasovih, ter določitev časovnega interval za obdelavo. Spremenil se je tudi nabor dovoljenih rastlin v varovalnih pasovih iz DKOP 4.
 • Pri vezani dohodkovni podpori se je za rejo drobnice črtal datum, ki predstavlja dan, na katerega morajo kmetje zagotavljati vsaj 14 živali drobnice in s katerim prične teči obdobje obvezne reje.
 • Umik suhih zidov kot elementa neproizvodnih zemljišč v DKOP 8.
 • Dopolnitev intervencije Prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov z možnostjo ponovne zasaditve vinogradov, po obvezni izkrčitvi iz zdravstvenih ali fitosanitarnih razlogov po navodilu pristojnega organa.
 • Spremenil se je znesek za intervencijo IRP01 iz 240.000.000 evrov na 234.405.804,85 evrov. Sredstva za intervencijo IRP01 se v letu 2023 zagotovijo iz PRP 2014–2020.
 • Obveznosti za ukrep M11 iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 so se prenesle v Strateški načrt 2023–2027.
 • Obveznosti za ukrep M10 iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 so se prenesle v Strateški načrt 2023–2027.
 • Sprememba za IRP30: Število upravičencev iz leta 2023 se prestavi v leto 2024, okvirna dodeljena finančna sredstva pa v leto 2025.
 • Posodobil se je kazalnik C.19: sprememba je posledica naknadne ugotovitve s strani Evropske komisije glede izračuna kazalnika stanja C.19: Skupna kmetijska površina in gozdna površina na območjih Natura 2000.

Podrobnejše informacije o spremembah najdete v dokumentu Prva sprememba strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 za Slovenijo, v poglavju “Vrsta spremembe”.

 

Deli z drugimi