Podaljšanje roka prijave na 23. in 24. javni razpis za podukrep 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021


  • Datum objave 07.06.2022

Podaljšanje roka prijave na 23. in 24. javni razpis za podukrep 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021

  • Datum objave 07.06.2022

Predvidoma v petek, 10. 6. 2022, bo v Uradnem listu RS objavljeno podaljšanje roka za vložitev vloge na dva javna razpisa iz naslova podukrepa 4.1. Rok za prijavo na omenjena javna razpisa se podaljšuje iz 15. junija 2022 na 3. avgust 2022.

Podaljšanje roka za vložitev vloge je predvideno za:

Po novem je rok za oddajo vloge na navedena javna razpisa 3. avgust 2022.

Podaljšanje roka za vložitev vlog na javni razpis je bilo potrebno zaradi izrednih razmer, ki se odvijajo na trgu gradbenih del in surovin, zaradi katerih prihaja do zamude glede pridobivanja ustrezne gradbene oziroma tehnične dokumentacije. S podaljšanjem roka bomo omogočili upravičencem, da bodo pravočasno pripravili vloge na javni razpis, kar bo imelo za posledico tudi načrtovano porabo razpisanih sredstev.

 

Povezava na Uradni list RS, št. 81/2022 z dne 10. 6. 2022

Deli z drugimi