Občina Ljubno se poteguje za evropsko nagrado za najboljše podeželsko območje 2022


  • Datum objave 07.10.2022

Občina Ljubno se poteguje za evropsko nagrado za najboljše podeželsko območje 2022

  • Datum objave 07.10.2022

 

Tričlanska mednarodna komisija je obiskala Občino Ljubno, ki je slovenska kandidatka na 17. evropskem natečaju za Evropsko nagrado za razvoj podeželja in obnovo vasi za leto 2022. Nagrado razpisuje Evropska delovna skupnost za razvoj podeželja in obnovo vasi – ARGE. Po ogledu območja so člani žirije poudarili, da je Ljubno tradicionalna občina, a hkrati moderno naravnana na prihodnost in povezana znotraj občine v regiji kot tudi s svetom. Kakovost življenja je na zelo visoki ravni. Kraj ima svoje jedro, kjer lahko začutiš njegov značaj. Ljubno se poteguje za zmago v konkurenci še 20 drugih podeželskih evropskih območij.

Kar 21 vasi iz 21 regij v dvanajstih različnih državah Evrope se poteguje za nagrado European Village Renewal Award 2022 pod geslom “Graditi mostove”. Geslo natečaja »Graditi mostove« ponazarja način kako se odzvati na velike izzive našega časa, pa naj gre za podnebne spremembe, pomanjkanje virov, digitalno transformacijo, pandemijo ali vojno v Evropi z dramatičnimi posledicami tudi za najmanjše vasi. Vključuje tudi nevarnost različnih konfliktov in globoke družbene delitve. Geslo je signal, da izberemo poti, ki vodijo drug k drugemu, ne da bi pri tem izgubili cilj. Skladno s tem je poudarek na vaseh in skupnostih, ki spodbujajo dialog, iščejo stične točke ter iščejo družbeno, ekonomsko in ekološko odgovorne rešitve za številne naloge, ki jih postavljata naš čas in specifični prostor vsakega udeleženca. Mednarodna žirija je avgusta in septembra pregledala prispele vloge, v oktobru pa bodo tričlanske komisije strokovnjakov na področju razvoja podeželja območja tudi obiskala. Končno odločitev o zmagovalcu bodo sprejeli v zimskih mesecih, podelitev pa bo potekala maja 2023 v skupnostih zmagovalca prejšnjega natečaja v  Hofeimer Land na Bavarskem v Nemčiji.

Včeraj, 5. 10. 2022, je slovenskega nacionalnega predstavnika – Občino Ljubno – obiskala tričlanska komisija, ki jo sestavljajo dva strokovnjaka iz Avstrije Mag. Christian Kropfitsch, vodja lokalnega in regionalnega razvoja avstrijske Koroške in Diana Ortner, Vodja oddelka za reorganizacijo zemljišč in oddelka obnova vasi s Tirolske ter Dr. Wacław Idziak, sociolog in socialni inovator iz Poljske.

 

 

Žirija se je pri ogledu osredotoča na odziv skupnosti na družbene spremembe in usmerjanje  razvojnega procesa v smislu gospodarskega razvoja, ustvarjanja sodobnega družbenega okolja, arhitekture, razvoja naselij, ekologije in oskrbe z energijo ter kulturnih pobud in družbenega udejstvovanja. Ocenjujejo pa tudi celostno in trajnostno naravnanost, udejstvovanje prebivalcev, individualno iniciativnost in pripravljenost za sodelovanje.

Po ogledu območja so člani žirije poudarili, da je Ljubno tradicionalna občina a hkrati moderno naravnana v prihodnost in povezana znotraj občine, v regiji, kot tudi s svetom. Kakovost življenja je na zelo visoki ravni a vendar ima kraj svoje jedro, kjer čutiš njegov značaj. Navdušenje nad območjem so zaključili z mislijo »Ne zmaga najmočnejši, ampak tisti, ki se najboljše prilagodi spremembam.«

Mostove med prebivalci, gospodarstvom in javno upravo so ocenjevalni komisiji ARGE predstavili številni Ljubenci. Direktor družinskega podjetja KLS Ljubno d.o.o., Bogomir Strašek, enega najbolj tehnološko naprednih in robotiziranih podjetij v Sloveniji, ki posluje na svetovnih trgih in je hkrati močno vpeto v lokalno skupnost, je oba vidika strnil z besedami »Moraš dajati, da bi dobil nazaj.«. Za svoje delo je letos prejel državno odlikovanje za prispevek k gospodarstvu in bogatitvi kakovosti življenja in dela v Savinjski dolini. Predsednik države, ki se je septembra udeležil otvoritve prve pametne učilnice na Ljubnem, je poudaril pomen pametne učilnice, s katero bodo v regiji še bolj dvignili stopnjo inovativnosti in omogočili mladim pridobiti poklicne kompetence s področja uporabe sodobne tehnologije, turizma in ohranjanja narave.

Z besedami: »Upam, da ste videli kako smo vpeti v evropske in svetovne tokove preko gospodarstva in smučanja, smo povezani regionalno ter hkrati skrbimo za vse generacije krajanov. Še posebej pa skrbimo za našo naravo in tradicijo – prejeli smo jo od očetov in jo prenašamo na našim otrokom.« je obisk zaokrožil župan Franjo Naraločnik.

Nacionalnega zmagovalca bomo svečano razglasili na slovesnosti ob 20. letnici delovanja Društva za razvoj slovenskega podeželja, 21. 10. 2022, v Domu kulture v Svetem Juriju ob Ščavnici, zmagovalca na EU ravni pa bo ARGE razglasil maja 2023 v skupnostih zmagovalca prejšnjega natečaja v  Hofeimer Land na Bavarskem v Nemčiji.

Dodatne informacije:

 

O natečaju za najuspešnejše podeželsko območje

Društvo za razvoj slovenskega podeželja (DRSP) in Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano (MKGP) sta pomladi 2022 objavila nacionalni razpis za Najuspešnejšo podeželsko skupnost 2022 pod geslom »Gradimo mostove«. Na natečaj sta se prijavili dve skupnosti, Ljubno in Razkrižje. Natečaj je vodila nacionalna komisija v sestavi Marija Markeš, Ministrstvo za okolje in prostor; Irma Slavič Potočnik, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani; Marko Koščak, Fakulteta za turizem Brežice, Univerza v Mariboru; trije predstavniki Društva za razvoj slovenskega podeželja Aleš Zidar, Mojca Metličar, Vesna Erhart ter Alina Cunk Perklič, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Komisija je pregledala vlogi, si obe območji tudi ogledala, ter pretehtala njune številne kvalitete nato pa se soglasno za zmagovalca določila Občino Ljubno.

Natečaj za Najuspešnejšo podeželsko skupnost je nacionalni natečaj v Republiki Sloveniji, zmagovalec pa postane nacionalni predstavnik na natečaju za evropsko nagrado za razvoj podeželja, ki jo razpisuje Evropska delovna skupnost za razvoj podeželja in obnovo vasi – ARGE (Europäische und ARGE Landentwicklung und Dorferneuerung) letos že sedemnajstič zapored. ARGE je mednarodna institucija, ki v prvi vrsti državam kandidatkam oziroma mladim pristopnicam v EU pomaga pri celostnem in trajnostnem razvoju podeželja. Poleg različnih drugih strokovnih aktivnosti vsaki dve leti razpisuje natečaj za razvoj podeželja, ki ga v Sloveniji, na osnovi pogodbe z MKGP, izvaja  DRSP.

DRSP in MKGP nacionalnemu predstavniku pomagata pri prijavi na evropsko raven in vseh drugih postopkih, njuna naloga pa je tudi njegova promocija doma in po svetu.

 

Deli z drugimi