Izvedena delavnica za LAS-e na temo priprave javnih pozivov za izbor projektov


  • Datum objave 13.03.2024

Izvedena delavnica za LAS-e na temo priprave javnih pozivov za izbor projektov

  • Datum objave 13.03.2024

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek, 8. marca 2024, izvedlo delavnico za lokalne akcijske skupine (LAS) na temo priprave javnih pozivov za izbor projektov. Delavnice so se udeležili predstavniki vseh 37 LAS, potrjenih za programsko obdobje do leta 2027, predstavnice MKGP, ARSKTRP in MKRR.

Po nagovoru nove vodje Medresorske delovne skupine za CLLD do 2027, Marjete  Jerič, so bila v prvem delu predstavljena najpogostejša priporočila, ki so bila LAS-om dana v programskem obdobju 2014-2022, katere se smiselno upošteva tudi v programskem obdobju do leta 2027. ugotovitve so bile predstavljene z vidika obeh v LEADER/CLLD vključenih skladov – evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Predstavitev je na voljo tukaj.

Drugi del delavnice pa je izvedla zunanja izvajalka, Tina Divjak, iz Centra za nevladne organizacije Slovenije, ki je predstavila, kako učinkovito pripraviti javni poziv, kaj vanj vključiti, kako ga pripraviti, da bo razumljiv potencialnim prijaviteljem. Dotaknila se je tudi učinkovite priprave meril, na podlagi katerih se ocenjujejo projekti. Predstavitev je na voljo tukaj.

Tekom dogodka so se udeležencem pojavljala mnoga vprašanja, na katera smo skušali odgovoriti kar med delavnico.

Pristop LEADER/CLLD se v programskem obdobju do leta 2027 izvaja v okviru skladov EKSRP in ESRR, na podlagi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v obdobju do leta 2027.

 

Deli z drugimi