Evropska komisija brez pripomb potrdila Letno poročilo o izvajanju PRP 2014-2020 za leto 2020


  • Datum objave 12.08.2021

Evropska komisija brez pripomb potrdila Letno poročilo o izvajanju PRP 2014-2020 za leto 2020

  • Datum objave 12.08.2021

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo Letno poročilo o izvajanju Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 (PRP 2014-2020) za leto 2020. Junija 2021 je bilo posredovano Evropski komisiji (EK), ki ga je 10. 8. 2021 potrdila brez pripomb.

V letu 2020 je bilo v okviru PRP 2014-2020 objavljenih 21 javnih razpisov, s čimer se je nadaljeval investicijski cikel na slovenskem podeželju. Prvič so bili objavljeni javni razpisi za širokopasovno infrastrukturo, za vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti ter za krizne razmere zaradi COVID-19.

Do 31. 12. 2020 je bilo odobrenih 977 mio EUR oz. 88 % vseh razpoložljivih sredstev in izplačanih 775 mio EUR oz. 70 % vseh razpoložljivih sredstev. Največji delež sredstev je bil namenjen območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD), kmetijsko-okoljsko-podnebnim plačilom (KOPOP) ter naložbam v osnovna sredstva.

Več podatkov o izvajanju PRP 2014-2020 v letu 2020 najdete v naslednjih priponkah:

Poročilo za državljane

Letno poročilo

Priloga k Letnemu poročilu za leto 2020

 

 

 

Želite biti obveščeni o novostih? Naročite se na e-novice! 

Prijava na e-novice

Deli z drugimi