8. 10. 2019 – Prvi dan Slovenskega podeželskega parlamenta

Danes se je začel 5. Slovenski podeželski parlament (SPP), ki ga na pobudo Društva za razvoj slovenskega podeželja organizira Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano s partnerji Mreže za podeželje ter lokalnima partnerjema LAS Haloze in Občino Majšperk. Okoli 200 udeležencev iz Slovenije in tujine je danes razpravljalo o izzivih slovenskega podeželja in Skupne kmetijske politike po letu 2020. Na zaključku prvega dne SPP je potekala slovesna razglasitev najuspešnejšega podeželskega območja 2019, ki bo tudi slovenski predstavnik za Evropsko nagrado za razvoj podeželja 2020 ter inovativnega novega pristopnika za leto 2018 (v okviru projekta NEWBIE). Priznanja je podelila ministrica dr. Aleksandra Pivec; naslov najuspešnejša podeželska skupnost Slovenije 2019 je prejela Občina Brda, naslov najbolj inovativni novi pristopnik v letu 2018 biodinamična kmetija Zlate Misli družine Turinek.

 

»Podeželski parlamenti prispevajo k participativni demokraciji«

Rdeča nit letošnjega podeželskega parlamenta je Skupna kmetijska politika po 2020 in priprava Strateškega načrta Skupne kmetijske politike 2021–2020. Slovenija se nahaja v pomembnem obdobju priprave programskega dokumenta, ki bo podlaga za črpanje evropskih sredstev.

Prvi dan 5. SPP je potekal v okviru devetih delavnic, ki so bile razkropljene po razgibanih Halozah, da so lahko udeleženci dobro začutili utrip ter izzive podeželja. Vsebinski zaključki današnjih poročil bodo predstavljeni jutri, 9. 10. 2019, v okviru plenarnih razprav v Majšperku. Jutri se bo dogodka poleg ministrice dr. Aleksandre Pivec udeležil tudi predsednik DZ RS mag. Dejan Židan, sodelovala bosta na panelnih razpravah.

Ob zaključku današnjega prvega dne 5. SPP je potekala slovesna razglasitev najuspešnejšega podeželskega območja 2019, ki bo tudi slovenski predstavnik za Evropsko nagrado za razvoj podeželja 2020 ter inovativnega novega pristopnika za leto 2018 (v okviru projekta NEWBIE). Priznanja je podelila ministrica dr. Aleksandra Pivec.

Slovesnost so zaznamovali tudi haloški griči in doline, zbrane pa je v imenu Haloz nagovorila dr. Darinka Fakin, Županja Občine Majšperk, v imenu organizatorjev pa Aleš Zidar, predsednik Društva za razvoj Slovenskega podeželja. Skozi prireditev smo prikazali običaj varovanja klopotca, ki nas hkrati opozarja na dolžnost vseh nas za varujemo svoje podeželje.

 

Informacije o priznanjih

Društvo za razvoj slovenskega podeželja je v mesecu juliju razpisalo natečaj za slovenske podeželske skupnosti (vas, skupina vasi, občina, skupina občin …), na katerem bi izbrali slovenskega kandidata za 16. natečaj za Evropsko nagrado za razvoj podeželja za leto 2020. To nagrado že dolga leta podeljuje Evropsko združenje za razvoj in obnovo vasi, v katerega je vključenih kar 35 regij oziroma držav (regije južne Nemčije, dežele Avstrije, dežele severne Italije, Češka, Poljska, Madžarska, Slovaška, Slovenija).

1. Najuspešnejša podeželska skupnost Slovenije 2019

Namen tako slovenskega kot evropskega natečaja je predstaviti tista podeželska okolja, ki s svojim delom posebej izstopajo in jih lahko postavimo kot zgled drugim. Na natečaj so se kot udeleženci lahko prijavile vas, podeželska občina ali medobčinska mreža (iz dveh ali več podeželskih občin), kjer pa število prebivalcev ni smelo presegati 20.000 ljudi.

Geslo »Lokalni odgovori na globalne izzive« v sebi nosi sporočilo, da je vsak kraj, tudi še tako majhen, danes vpet v silnice razvoja na različnih ravneh (regionalni, državni, mednarodni), če ne drugače preko nevarnosti s katerimi se soočamo, pa tudi možnostim, ki se nam ponujajo. Za naziv sta potegovali dve vlogi. Strokovna komisija, ki jo sestavlja 9 članov: MKGP (Alina Cunk Perklič, Janja Kokolj-Prošek), predstavniki DRSP (Aleš Zidar, dr. Marija Markeš, mag. Mojca Metličar, mag. Vesna Erhart), zunanji strokovnjaki (dr. Marko Koščak, Fakulteta za turizem Brežice, Univerza v Mariboru, dr. Luka Juvančič, Biotehnična fakulteta, Oddelek za zootehniko, dr. Mojca Golobič, Biotehnična fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo,) so izbrali nacionalnega “zmagovalca” oziroma občino, katere vloga se bo posredovala na evropski natečaj. Rezultati evropskega natečaja bodo znani v drugi polovici 2020.

Občina Brda – Najuspešnejša podeželska skupnost Slovenije 2019

Občina Brda je v procesu celovitega razvoja podeželja dosegla izjemne rezultate na področju krepitve okolju prijaznega kmetovanja z izjemnim občutkom za kulturno krajino, prizadevanjem za odgovorno ravnanje z naravnimi viri, s skrbjo za trajnostno mobilnost občanov in obiskovalcev, s prepletom delovnih mest v kmetijstvu, vinarstvu, gostinstvu in turizmu ter skladnim prostorskim načrtovanjem z občutkom za dediščino ob hkratnem nastajanju novega, kar vse vodi v krepitev identitete in samozavesti prebivalcev. Ta se kaže v angažiranosti prebivalcev za skupne ideje in skupno dobro ter tudi v skrbi za vse generacije prebivalcev od vrtca do starostnikov. Če je globalni izziv piti dobro vino, imajo Brici odločen lokalni odgovor od skrbnega dela v vinogradu do vrhunske ponudbe v domačem kraju, kakor tudi na svetovnih trgih, s čimer krepijo ekonomijo lokalnih prebivalcev.

 

2. Najbolj inovativni novi pristopnik v letu 2018

Druga nagrada, ki je bila podeljena danes, je nagrada za najbolj inovativnega novega pristopnika v letu 2018. Novi pristopnik je vsakdo, ki se povsem na novo vključi v kmetijsko dejavnost (torej novinec), ali se vključi v obstoječo kmetijo (kot naslednik) ter vzpostavi inovativni poslovni model. S to nagrado v devetih partnerskih evropskih državah javno podeljujemo priznanje novim pristopnikom v kmetijstvo. Nagrado jim podeljuje Evropska komisija v sklopu projekta NEWBIE (gre za Mrežo novih pristopnikov: poslovnih modelov za inovacije, podjetništvo in prožnost v evropskem kmetijstvu), ki v okviru programa Obzorje 2020 poteka od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2021.

Komisija, ki jo sestavlja deset članov (tj. predstavnikov različnih ustanov: Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Kmetijskega inštituta Slovenije, Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Zveze slovenske podeželske mladine, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Društva za razvoj slovenskega podeželja, Zveze društev ekoloških kmetov Slovenije in kmetov – predstavnikov novih pristopnikov), je izbirala med prijavljenimi kandidati in kandidatkami na podlagi njihove vloge. Komisija je vloge skrbno preučila in na svoji seji potrdila, da je prejemnica »Nagrade NEWBIE za leto 2018« biodinamična kmetija Turinek – Zlate misli.

Nagrado NEWBIE« bodo podeljevali tudi za leti 2019 in 2020. Razpis za leto 2019 bo odprt od 15. 10. do 31. 12. 2019. Slovenski nagrajenci bodo imeli priložnost svoje inovativne pristope primerjati tudi z drugimi dobrimi praksami evropskih kmetov tudi v sklopu mednarodne konference NEWBIE, ki bo februarja 2020 v Ljubljani.

Biodinamična kmetija Turinek – najbolj inovativni novi pristopnik v letu 2018

Gre za kmetijo, ki predstavlja zaokroženo gospodarsko enoto, od pridelave do predelave in trženja. Prav slednje izvaja na zelo izviren, inovativen način, ki vključuje tudi skupinski pristop. Spekter načinov prenosa znanj je zelo širok, saj vključuje tako prenos praks kot tudi izobraževanja, izvedbo delavnic, mednarodne konference in izmenjavo prostovoljcev. Načrti za prihodnost vključujejo trajnostni razvoj, so optimistični, predvsem pa usmerjeni v prava in najbolj pereča področja. Želijo si okrepiti prožnost tako na pridelovalnem kot tudi prodajnem področju.

Biodinamični kmetiji Turinek je omogočeno koriščenje »Nagrade NEWBIE« v najvišji skupni vrednosti do 1.500 EUR bruto v skladu s potrebami kmetije, in sicer za snemanje predstavitvenega videa in za financiranje lastnega izobraževanja.

MKGP 5. Slovenski podeželski parlament soorganizira na pobudo Društva za razvoj slovenskega podeželja s partnerji Mreže za podeželje. Gostitelja dogodka sta Občina Majšperk in Lokalna akcijska skupina Haloze. Jutri – 2. dan – bo SPP potekal v Majšperku, kjer bodo predstavljeni zaključki današnji delavnic v okviru treh panelov – na njih sodelujejo predsednik DZ RS mag. Dejan Židan, ministrica dr. Aleksandra Pivec in generalna direktorica Direktorata za kmetijstvo na MKGP dr. Darja Majkovič.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi