23. 12. 2020 – Posnetki in gradivo za namene usposabljanja mladih prevzemnikov kmetij

Kmetijska gozdarska zbornica Slovenije je s svojimi tremi KGZ – zavodi je v letošnjem letu pripravila posnetke in gradivo za namene usposabljanja mladih prevzemnikov kmetij, ki so prejeli odločbe o pravici do sredstev iz naslova podukrepa »Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz PRP 2014-2020«, ki je postala pravnomočna v letih 2018, 2019 ali 2020 in ki je izbral razvojni cilj »10.1: Vključitev v podukrep Podpora za dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja spretnosti.

 

Celotno usposabljanje je bilo sestavljeno iz petih sklopov in sicer:

1. sklop: Gospodarno upravljanje kmetijskega gospodarstva (raziskava trga, racionalna pridelava – s čim manj stroški čim večji in kvaliteten pridelek, najemanje strojnih storitev, skupen nastop na trgu, knjigovodstvo, obdavčitve) (6 ur).

2. sklop: Dobre prakse pri tehnologijah reje živali (3 ure)

3. sklop: Dopolnilne dejavnosti na kmetijah, dodajanje vrednosti kmetijskim proizvodom in izboljšanje cene, trženje, promocija, izračuni potrebnih vlaganj (6 ur)

4. sklop: Prilagajanje podnebnim spremembam – prilagoditev tehnologije pridelave krme, poljščin, sadja, grozdja (pridelava v zaprtih prostorih, namakanje, oroševanje, protitočne mreže, druge nove tehnološke rešitve) (6 ur)

5. sklop: Varno delo na kmetiji – izboljšanje varnosti pri delu na kmetiji – po posameznih panogah, nove tehnološke rešitve (4 ure).

 

Gradivo in posnetki usposabljanj so na povezavi: KLIKin na povezavi: KLIK 

 

Želite biti obveščeni o novostih? Naročite se na e-novice! 

 

Deli z drugimi