Dogodek EIP 2021


 • Datum objave 25.11.2021

Dogodek EIP 2021

 • Datum objave 25.11.2021

Dogodek Evropskega partnerstva za inovacije – EIP je tudi letos potekal v okviru posveta Javne službe kmetijskega svetovanja, ki deluje pod okriljem Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije,  pod naslovom Znanje in sodelovanje za kmetijstvo prihodnosti.

Termin: 22. in 23. 11. 2021, izvedba: hibridni posvet

Posnetek celotnega dneva: You Tube

PROGRAM IN GRADIVA Z EIP DOGODKA 23. 11. 2021:

Uvodni pozdrav

Branko Ravnik,  v. d. generalnega direktorja, Direktorat za kmetijstvo, MKGP

Predstavitev projektov EIP, ki so v začetni fazi izvajanja

 • Andrej Medved (2KM Consulting d.o.o.): Predstavitev projekta Digitalna platforma za vinogradnike pri uvajanju skupnih okoljskih pristopov z namenom zmanjševanja obremenitev kmetijstva na okolje, Akronim Smart Agro Grape
 • Dr. Mateja Colarič Bajc (GRM Novo mesto):  Predstavitev projekta Vzpostavitev geo-referenciranega mobilnega vzorčenja za analize tal s ciljem optimalne rabe gnojil in zmanjšanja negativnih vplivov na okolje
 • Doc. dr. Janez Benedičič (FS): Predstavitev projekta Izboljšava procesa krmljenja živali v prireji mleka in mesa z upoštevanjem podnebnih sprememb in varovanja narave (EIP-AUTO)
 • Tanja Šumrada (BF): Predstavitev projekta Kmetovanje z(a) biodiverziteto na nižinskih kmetijah v Sloveniji – EIP VIVEK
 • Dr. Tine Grebenc (Gozdarski inštitut Slovenije): Predstavitev projekta Mejice kot podpora biotski raznolikosti, ohranjanju tradicionalnega in izginjajočega kulturnega vzorca slovenskega podeželja ter zagotavljanju ekosistemskih storitev
 • Petra Recko Novak (Geodetski zavod Celje, d.o.o.): Predstavitev projekta Ohranjanje in izboljšanje stanja biotske raznovrstnosti na kmetijsko intenzivnih območjih na osnovi ekosistemskih značilnosti
 • Izr. prof. dr. Tomaž Langerholc (FKBV): Predstavitev projekta Pridelava gob na kmetiji in njena vloga v krožnem gospodarstvu pri pripravi kvalitetnega ekološkega gnojila, primernega za ekološko pridelavo
 • Andrej Rebernišek (KGZ Ptuj): Predstavitev projekta Prilagoditev pridelave grozdja na klimatske spremembe in ohranjanje biodiverzitete
 • Dr.  Filip Kuzmič (ZRC SAZU): Predstavitev projekta Vključevanje ekosistemskih storitev v trajnostno kmetijstvo na primeru zagotavljanja vrstne pestrosti cvetočih travnikov
 • Doc. dr. Tamara Korošec (KGZS Maribor): Predstavitev projekta Vloga industrijske konoplje pri prilagajanju podnebnim spremembam ter varovanju virov v kmetijstvu
 • Izr. prof. dr. Marija Klopčič (BF): Predstavitev projekta Inovativni okoljsko-podnebno naravnani sistemi upravljanja govedorejske kmetije za zagotavljanje pridelave krme in optimalnih pogojev reje govedi
 • Mag. Janez Virc (Virc d.o.o.): Predstavitev projekta Vzpostavitev modela reciklaže agro-stretch folije za bale in silažne folije s ciljem olajšati organizacijo za kmete in zmanjšati negativne posledice na okolje

 

Predstavitev projektov EIP, ki so v zaključni fazi izvajanja 

 

Okrogla miza z razpravo

Osrednja tema je bila razširjenost in uporabnost EIP projektov, vključno z ambicijami za naprej, ter kako najučinkoviteje prenesti rezultate EIP projektov do kmetijskih pridelovalcev po Sloveniji

Sodelujoči:
Branko Ravnik, v.d. generalnega direktorja Direktorata za kmetijstvo, MKGP
Anton Jagodic, vodja Sektorja za kmetijsko svetovanje, KGZS
Dr. Branko Kramberger, dekan Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede UM
Dr. Mitja Krajnc, tehnični direktor podjetja ŽIPO
Dr. Janez Benedičič, Fakulteta za strojništvo, inovativni mladi kmet

Predstavitve ostalih projektov

 

Deli z drugimi