21. 3. 2016 – Posodobljene evidence o delovnih opravilih KOPOP za elektronsko vodenje

Zaradi popravkov Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 se je posledično spremenila tudi Uredba o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 16/16; v nadaljevanju Uredba KOPOP). Vodenje vseh evidenc je še vedno zahtevano, vendar so le te prilagojene spremembam Uredbe KOPOP. V kolikor sprememba Uredbe KOPOP nima vpliva na vaše kmetijsko gospodarstvo, lahko nadaljujete z vodenjem na predhodni verziji predpisanih obrazcev evidenc. V nasprotnem primeru, je vodenje evidenc na prenovljeni verziji za vas obvezno.

Objavljene preglednice služijo za vodenje evidenc o vseh delovnih opravilih v okviru izbranih zahtev ukrepa KOPOP. Evidence lahko uporabljate tudi za potrebe vodenja vseh drugih delovnih opravil na KMG, ki niso povezana z zahtevami KOPOP, ter tudi za površine, ki niso v ukrepu.

Evidence je možno voditi tako v fizični kot tudi elektronski obliki. Iz tega razloga je ministrstvo za lažje elektronsko vodenje evidenc obrazce pripravilo v takšni obliki, da je možno vpisovanje teksta direktno v preglednice, dodajanje ali brisanje vrstic.

Podrobnejša navodila kako izpolnjevati evidence so zapisana v dokumentu »Splošna navodila za vodenje evidenc KOPOP_ver_1.1«.

Splošna navodila za vodenje evidenc KOPOP_ver_1.1

OBRAZCI za vodenje evidenc o delovnih opravilih za njivske površine, hmeljarstvo, sadovnjake, vinograde, travinje oziroma pašnike, visokodebelne travniške sadovnjake in za operacijo Rejo lokalnih pasem, ki jim grozi prenehanje reje

OBRAZCI za vodenje evidenc o uporabi gnojil in fitofarmacevtskih sredstev, načrta ureditve pašnika ali izjave o številu pastirjev na planini

 

Primer izpolnjenih evidenc najdete tukaj.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi