14. 7. 2016 – Evidence o uporabi FFS na KMG

Pri izvajanju ukrepa KOPOP je treba voditi tudi evidenco o uporabi FFS, in sicer na obrazcu “Podatki o uporabi FFS pri ukrepu KOPOP“. Ker se ta obrazec uporablja tudi za namene kontrole izpolnjevanja zahtev navzkrižne skladnosti glede uporabe FFS, na KMG pa pregled lahko opravi tudi fitosanitarna inšpekcija, je v izogib nevšečnostim in težavam ob pregledu KMG podatke o izvedenih metodah varstva rastlin z nizkim tveganjem treba vpisovati v navedeni obrazec (v stolpec 6). V skladu s 5. členom Pravilnika o integriranem varstvu rastlin pred škodljivimi organizmi (Uradni list RS, št. 43/14) so metode varstva rastlin z nizkim tveganjem naslednje:

– mehansko ali fizikalno zatiranje plevela (strojno ali ročno),
– mehansko ali fizikalno odstranjevanje napadenih ali okuženih rastlin, ali delov rastlin ali škodljivih organizmov,
– uporaba FFS, izdelanih na podlagi mikroorganizmov, rastlinskih izvlečkov, feromonov in snovi z nizkim tveganjem, registriranih oziroma dovoljenih v skladu z zakonom, ki ureja fitofarmacevtska sredstva,
– uporaba koristnih organizmov za biotično varstvo rastlin, dovoljenih z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo rastlin,
– uporaba osnovnih snovi, za katere v skladu z zakonom, ki ureja fitofarmacevtska sredstva, ni treba pridobiti odločbe o registraciji ali dovoljenja,
– uporaba pripravkov, ki so dovoljeni za ekološko kmetovanje v skladu z Uredbo 834/2007/ES.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi