Seznam LAS

Gorenjska Razvoj JZ Severne Primorske Zg. Vipavska dolina Kras in Brkini Istra Sneznik Nanos Od Idrijce do Kolpe Dolenjska in Bela krajina Loško pogorje Barje z zaledjem Med mestom in podeželjem Srce Slovenije Zasavje Posavje Zgornje Savinjska dolina Spodnje Savinjska dolina Šaleška dolina Raznolikost podeželja Mežiška dolina Mislinjska in Dravska dolina Jabolko Dobro za nas Od Pohorja do Bohorja Obsotelje in Kozjansko Haloze Drava in Slovenjske gorice Lastovica Toti Las Ovtar Slovenskih goric Prlekija Pri dobrih Ljudeh Goričko

las


Seznam lokalnih akcijskih skupine (LAS) preteklega programskega obdobja 2007-2013.

V programskem obdobju 2014-2020 so se oblikovale nove lokalne akcijske skupine.

 

Seznam in kontakti LAS iz preteklega programskega obdobja 2007-2013:

 1. LAS Barje
 2. LAS Bogastvo podeželja
 3. LAS DBK
 4. LAS LAS Društvo za razvoj podežela Zgornje Savinjske doline
 5. LAS Gorenjska košarica
 6. LAS Goričko
 7. LAS Haloze
 8. LAS Istra
 9. LAS Lastovica
 10. LAS Loškega pogorja
 11. LAS MDD – Mislinjska in Dravska dolina
 12. LAS Med Snežnikom in Nanosom
 13. LAS Posavje
 14. LAS Pri dobrih ljudeh
 15. LAS Prlekija
 16. LAS Sožitje med mestom in podeželjem
 17. LAS Spodnja Savinjska dolina
 18. LAS Šaleške doline
 19. LAS V objemu sonca
 20. LAS Za razvoj
 21. LAS Zasavje
 22. LAS Zgornje Vipavske doline in Komenskega Krasa 
 23. Društvo »Raznolikost podeželja
 24. Društvo za razvoj podeželja LAS Ovtar Slovenskih goric
 25. LAS Jabolko
 26. LAS Krasa in Brkinov
 27. LAS Mežiške doline, z.b.o.
 28. LAS Obsotelje in Kozjansko
 29. LAS »Od Pohorja do Bohorja
 30. LAS Po poteh dediščine od Idrijce do Kolpe
 31. LAS Srce Slovenije
 32. TOTI LAS
 33. Zadruga LAS Dobro za nas, z.b.o.

LAS Barje z zaledjem

sedež LAS-a Rakitna 46, 1352 Preserje
upravljavec LAS-a Zavod Cerpok, Rakitna 46, 1352 Preserje
telefon +386 41 737 845, +386 41 353 364, +386 31 337 252
e-naslov info@lasbarje.si
spletna stran http://www.lasbarje.si/
občine Brezovica, Borovnica, Dobova – Polhov Gradec, Horjul, Log – Dragomer, Vrhnika
prioritetne naloge lokalne razvojne strategije (izbor)
 • Povečanje obsega in kakovosti lokalnih produktov
 • Oblikovanje in trženje inovativne ponudbe tipičnih lokalnih produktov 

 

Društvo bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah

sedež LAS-a

Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj

upravljavec LAS-a

Kmetijski gozdarski zavod Ptuj, Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj

telefon

+386 2 749 36 33, +386 51 300 419

e-naslov

info@las-bogastvopodezelja.si

spletna stran

http://www.las-bogastvopodezelja.si/

občine

Destrnik, Dornava, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Markovci, Ptuj, Sv. Andraž v Slov. goricah, Trnovska vas

prioritetne naloge lokalne razvojne strategije (izbor)

 • Razvoj podeželskega prebivalstva, razvoj turizma in ohranitev dediščine podeželja

 

 znak las Bogastvo podeelja


 

LAS Dolenjska in Bela krajina

sedež LAS-a

Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto

upravljavec LAS-a

Razvojni center Novo mesto d.o.o., Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto

telefon

+386 7 33 72 985, +386 7 60 00 993

e-naslov

jozica.povse@rc-nm.si
vesna.maksimovic@rc-nm.si

spletna stran

www.las-dbk.si

občine

Novo mesto, Dolenjske Toplice, Metlika, Mirna Peč, Semič, Šmarješke Toplice, Trebnje, Črnomelj, Mokronog-Trebelno, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Žuženberk, Škocjan

prioritetne naloge lokalne razvojne strategije (izbor)

 • Ohranjanje in razvijanje tradicije domače obrti, ohranjanje stavbne dediščine in kulturne krajine ter razvijanje novih turističnih produktov.

 

 LAS-dolenjska


 

LAS Društvo za razvoj podeželja Zgornje Savinjske doline

sedež LAS-a Foršt 51, 3333 Ljubno ob Savinji
upravljavec LAS-a Zavod Savinja, Foršt 51, 3333 Ljubno ob Savinji
telefon +386 3 838 10 78
e-naslov savinja.cvetka@siol.net
spletna stran http://www.zavod-savinja.com/
občine Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Solčava
prioritetne naloge lokalne razvojne strategije (izbor)
 • Večja dodana vrednost podeželja
 

LAS Drutvo za razvoj podeelja Zgornje Savinjske doline


 

LAS Gorenjska košarica

LAG Gorenjska košarica (en)

dodatna vrstica/angleški naziv

LAG Gorenjska košarica (en)

sedež LAS-a

Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj

upravljavec LAS-a

Regionalna razvojna agencija Gorenjske; BSC d.o.o.

telefon

+386 4 28 17 230

e-naslov

las@bsc-kranj.si

spletna stran

http://www.bsc-kranj.si/o-regionalnem-razvoju/lokalna-akcijska-skupina-za-razvoj-podezelja-gorenjska-kosarica

občine

Bled, Bohinj, Jezersko, Radovljica, Cerklje na Gorenjskem, Jesenice, Kranj, Kranjska Gora, Gorje, Naklo, Žirovnica, Šenčur, Preddvor, Tržič

 

logo las gorenjska kosarca

 

LAS Goričko

LAG Goričko (en)

sedež LAS-a

Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice

upravljavec LAS-a

Razvojna agencija Sinergija, d.o.o., Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice

telefon

+386 2 538 13 52

e-naslov

las.goricko@ra-sinergija.si

spletna stran

www.las-goricko.si

občine

Cankova, Moravske Toplice, Tišina, Šalovci, Gornji Petrovci, Kuzma, Rogašovci, Hodoš, Puconci, Grad

prioritetne naloge lokalne razvojne strategije (izbor)

 • Razvoj strukture kmetijske pridelave
 • Organiziranje proizvodnje in trženje kmetijskih proizvodov

 

 

 LAS Goriko logo


 

LAS Haloze

LAG Haloze (en)

sedež LAS-a

Cirkulane 56, 2282 Cirkulane

upravljavec LAS-a

PRJ Halo, Podeželsko razvojno jedro, Cirkulane 56, 2282 Cirkulane

telefon

+386 (0)2 79 53 200

e-naslov

las.haloze@halo.si

spletna stran

www.haloze.org

občine

Cirkulane, Gorišnica, Majšperk, Podlehnik, Videm, Zavrč, Žetale

prioritetne naloge lokalne razvojne strategije (izbor)

 • Vinogradništvo
 • Turizem

 

 logo las haloze


 

LAS Istre – LAS za območje občin Koper, Izola in Piran

sedež LAS-a

Ulica 15. maja 19, 6000 Koper

upravljavec LAS-a

Regionalni razvojni center Koper, Ulica 15. maja 19, 6000 Koper

telefon

+386 5 66 37 580

e-naslov

info@rrc-kp.si

spletna stran

www.las-istre.si

občine

Izola, Koper, Piran

prioritetne naloge lokalne razvojne strategije (izbor)

 • Razvoj mehkih oblik podeželskega turizma
 • Razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, podjetništva in obrti

 

 LOGO LAS Istre


 

LAS Lastovica

sedež LAS-a

Izviri 6, 2311 Miklavž na Dravskem polju

upravljavec LAS-a

EGIDA, Podjetniško svetovanje in razvoj, Grajenščak 39b, 2250 Ptuj

telefon

+386 2 46 05 080

e-naslov

egida.doo@siol.net

spletna stran

www.egida-vita.si

občine

Hoče, Slivnica, Starše, Miklavž na Dravskem polju

prioritetne naloge lokalne razvojne strategije (izbor)

 • Razvoj dejavnosti na vodovarstvenem območju

 

Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom

LAG for rural development of the land between Snežnik and Nanos (en)

sedež LAS-a

Bazoviška 14, 6250 Ilirska Bistrica

upravljavec LAS-a

strokovni vodja – Aleš Zidar

telefon

+386 5 71 12 335, +386 31 339 789

e-naslov

info@razvoj-podezelja.si

spletna stran

www.razvoj-podezelja.si

občine

Ilirska Bistrica, Pivka, Postojna

prioritetne naloge lokalne razvojne strategije (izbor)

 • Identiteta, skupno trženje in promocija podeželja
 • Povečanje raznovrstnosti in kakovosti turistične ponudbe, tematske poti, turistična infrastruktura

 

LAS Posavje

LAG Posavje (en)

sedež LAS-a

Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško

upravljavec LAS-a

Regionalna razvojna agencija Posavje, Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško

telefon

+386 7 488 10 43

e-naslov

las.posavje@rra-posavje.si

spletna stran

www.las-posavje.si

občine

Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče, Sevnica

prioritetne naloge lokalne razvojne strategije (izbor)

 • Vzpostaviti lokalno trajnostno oskrbo s hrano
 • Povečati turistično privlačnost območja s kar najboljšim izkoriščanjem in promocijo naravnih in kulturnih virov energije

 

 LAS-Posavje logo


 

LAS Pri dobrih ljudeh

LAG »With the kind people«

sedež LAS-a

Ravenska cesta 30, 9231 Beltinci

upravljavec LAS-a

Bistra hiša Martjanci, Martjanci 36, 9221 Martjanci

telefon

+386 2 538 16 64

e-naslov

las.pridobrihljudeh@gmail.com

spletna stran

www.las-pridobrihljudeh.si

občine

Beltinci, Črenšovci, Velika Polana, Odranci, Dobrovnik/Dobronak, Turnišče, Lendava/Lendva, Kobilje

prioritetne naloge lokalne razvojne strategije (izbor)

 • Kmetijstvo
 • Turizem

 

 LAS pri dobrih ljudeh


 

LAS Prlekija

LAG Prlekija (en)

sedež LAS-a

Prešernova ulica 2, 9240 Ljutomer

upravljavec LAS-a

Prleška razvojna agencija, Prešernova ulica 2, 9240 Ljutomer

telefon

+386 2 585 13 40

e-naslov

goran@prlekija.com

spletna stran

http://www.prlekija.com/

občine

Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Ormož, Radenci, Razkrižje, Središče ob Dravi, Sveti Jurij, Sveti Tomaž, Veržej

prioritetne naloge lokalne razvojne strategije (izbor)

 • Izboljšanje turistične ponudbe na podeželju
 • Povišanje obsega lokalnih proizvodov
 • Ohranjanje naravne in kulturne dediščine Prlekije

 

LAS prlekija


 

LAS Sožitje med mestom in podeželjem

LAG The Capital and Countryside Hand in Hand (en)

sedež LAS-a

Šmartinska cesta 134a, 1000 Ljubljana

upravljavec LAS-a

Ciza, zavod za razvoj podeželja, Šmartinska cesta 134 a, 1000 Ljubljana

telefon

+386 1 544 54 46;

e-naslov

info@ciza.si

spletna stran

www.ciza.si

občine

Grosuplje, Ig, Ivančna gorica, Ljubljana, Škofljica

prioritetne naloge lokalne razvojne strategije (izbor)

 • Razvoj socialnega kapitala
 • Razvoj raznolikih dejavnosti na podeželju

 

sozitje med mestom in podezeljem


 

LAS Spodnje Savinjske doline

LAG of the Lower Savinja Valley (en)

sedež LAS-a

Ulica heroja Staneta 3, 3310 Žalec

upravljavec LAS-a

Razvojna agencija Savinja, GIZ, Ulica heroja Staneta 3, 3310 Žalec

telefon

00386 3 713 68 60

e-naslov

las.ssd@ra-savinja.si

spletna stran

www.las-posavje.si

občine

Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko, Žalec

prioritetne naloge lokalne razvojne strategije (izbor)

 • Dvig kvalitete življenja na podeželju
 • Povezovanje prebivalcev in organizirano trženje domače ponudbe

 

 ZNAK LAS Spodnja Savinjska dolina


 

Društvo za razvoj podeželja Šaleške doline

Association for Rural Development Šaleška valley (en)

sedež LAS-a

Metleče 7, 3325 Šoštanj

upravljavec LAS-a

Zavod Savinja, Foršt 51, 3333 Ljubno ob Savinji

telefon

+386 3 83 81 078

e-naslov

savinja.ivica@siol.net

spletna stran

www.zavod-savinja.com

občine

Šmartno ob Paki, Šoštanj, Velenje

prioritetne naloge lokalne razvojne strategije (izbor)

 • Smotrnejša raba prostora kot turistični izziv Šaleške doline
 • Dvig dodane vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom

 

logo saleske doline


 

LAS v objemu sonca

LAG Embraced by the Sun (en)

sedež LAS-a

Trg Edvarda Kardelja 3, 5000 Nova Gorica

upravljavec LAS-a

RRA severne Primorske, Regijska razvojna agencija d.o.o.,
Trg Edvarda Kardelja 3, 5000 Nova Gorica

telefon

+386 (0)5 33 06 681, +386 (0)5 33 06 682

e-naslov

rra.sp@rra-sp.si

spletna stran

v izdelavi

občine

Brda, Miren – Kostanjevica, Nova Gorica, Renče – Vogrsko, Šempeter – Vrtojba

prioritetne naloge lokalne razvojne strategije (izbor)

 • Razvoj kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti
 • Razvoj turizma na podeželju

 

 LAS-Vobjemusonca logo


 

LAS za razvoj 

sedež LAS-a

Trg svobode 2, 5222 Kobarid

upravljavec LAS-a

Posoški razvojni center, Ulica padlih borcev 1b, 5220 Tolmin

telefon

00386 5 38 41 500

e-naslov

las@prc.si

spletna stran

www.prc.si

občine

Bovec, Cerkno, Idrija, Kanal, Kobarid, Nova Gorica, Tolmin

prioritetne naloge lokalne razvojne strategije (izbor)

 • Krepitev društvenega in socialnega življenja na vasi ter varovanje narave in revitalizacija dediščine
 • Razvoj in trženje lokalno tipičnih pridelkov, izdelkov in storitev ter krepitev znanja

 

 LAS logo za razvoj


 

LAS Društvo za razvoj podeželja Zasavje

sedež LAS-a

Cesta 9. avgusta 78 a, 1410 Zagorje ob Savi

upravljavec LAS-a

Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana, Celovška cesta 135, 1000 Ljubljana

telefon

00386 3 56 34 380

e-naslov

karmen.skalic-holesek@lj.kgzs.si
spela.drnovsek@lj.kgzs.si

spletna stran

www.las-zasavje.si

občine

Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi

prioritetne naloge lokalne razvojne strategije (izbor)

 • Podjetništvo na podeželju
 • Kakovost življenja na območju LAS-a

 


 

LAS Zgornje Vipavske doline in Komenskega Krasa

LAG of the Upper Vipava Valley and the Komen Karst (en)

sedež LAS-a

Vipavska cesta 4, 5270 Ajdovščina

upravljavec LAS-a

Razvojna agencija ROD, Vipavska cesta 4, 5270 Ajdovščina

telefon

+386 5 365 36 00

e-naslov

info@las-razvojpodezelja.si

spletna stran

www.las-razvojpodezelja.si

občine

Ajdovščina, Komen, Vipava

prioritetne naloge lokalne razvojne strategije (izbor)

 • Izvedba animacijskih in informacijskih delavnic, specializiranih usposabljanj in izobraževanj
 • Oblikovanje novih turističnih produktov in spodbujanje povezovanja ponudnikov
 • Ureditev in izgradnja tematskih poti, ki povezujejo naravne in kulturne znamenitosti določenega območja
  las logo Vipavska dolina

Društvo »Raznolikost podeželja«

sedež LAS-a

Trnoveljska cesta 2, 3000 Celje

upravljavec LAS-a

KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod Celje, Trnoveljska cesta 1, 3000 Celje

telefon

00386 3 490 75 81

e-naslov

info@raznolikost-podezelja.si

spletna stran

www.raznolikost-podezelja.si

občine

Celje, Laško, Štore, Vojnik

prioritetne naloge lokalne razvojne strategije (izbor)

 

Društvo za razvoj podeželja LAS Ovtar Slovenskih goric
Association for Rural Development of LAG Ovtar Slovenske gorice

sedež LAS-a

Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart v Slovenskih goricah

upravljavec LAS-a

Razvojna agencija Slovenske gorice d. o. o., Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart v Slovenskih goricah

telefon

00386 5 9128 773, 00385 51 660 865

e-naslov

info@lasovtar.si

spletna stran

www.lasovtar.si

občine

Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sveta Ana, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Sv. Trojica v Slovenskih goricah

prioritetne naloge lokalne razvojne strategije (izbor)

 • Pospešen razvoj turistične ponudbe podeželja
 • Spodbujanje obnove in oživitev vaških jeder ter kulturne dediščine podeželja

LAS Jabolko

sedež LAS-a

Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi
Slovenski trg 4

2352 Selnica ob Dravi

upravljavec LAS-a

Občina Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi

telefon

00386 2 673 02 13

e-naslov

las.jabolko@selnica.si

spletna stran

http://www.selnica.si/lokalna-akcijska-skupina-jabolko/

občina

Selnica ob Dravi

prioritetne naloge lokalne razvojne strategije (izbor)

 • Razvoj novih oblik dela in socialno podjetništvo
 • Razvoj turistične destinacije in novih turističnih produktov

 

LOGO jabolko


LAS Krasa in Brkinov
GAL Karst and Brkini

sedež LAS-a

Partizanska 82, 6210 Sežana

upravljavec LAS-a

Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov, Partizanska 82, 6210 Sežana

telefon

00386 5 7344 362

e-naslov

info@ora.si

spletna stran

http://www.ora.si/las.php

občine

Divača, Hrpelje.Kozina, Sežana

prioritetne naloge lokalne razvojne strategije (izbor)

 • Razvoj podeželja

 

LAS Kras Brkini


LAS Mežiške doline, z.b.o.

LAG Mežiška Valley

sedež LAS-a

Center 101, 2393 Črna na Koroškem3230 Šentjur

upravljavec LAS-a

A.L.P. Peca d.o.o., Prežihova ulica 17, 2390 Ravne na Koroškem

telefon

00386 5 90 91 080

e-naslov

info@las-md.si, viktorija.barbic@las-md.si

spletna stran

www.las-md.si

občine

Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem

prioritetne naloge lokalne razvojne strategije (izbor)

 • Razvoj novih perspektivnih dejavnosti
 • Krepitev znanja za razvoj podeželja

 

logo Meziska dolina


LAS Obsotelje in Kozjansko

LAG Obsotelje and Kozjansko

sedež LAS-a

Aškerčev trg 24, 3240 Šmarje pri Jelšah

upravljavec LAS-a

Razvojna agencija Sotla, Aškerčev trg 24, 3240 Šmarje pri Jelšah

telefon

00386 3 817 18 60

e-naslov

rasotla@siol.net; info.lasok@gmail.com

spletna stran

www.ra-sotla.si/las

občine

Kozje, Podčetrtek, Rogatec, Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah

prioritetne naloge lokalne razvojne strategije (izbor)

 

 

Logo Obsotelje-Kozjansko

LAS »Od Pohorja do Bohorja«

LAS »From Pohorje to Bohor«

sedež LAS-a

Ulica skladateljev Ipavcev 17, 3230 Šentjur
3230 Šentjur

upravljavec LAS-a

Razvojna agencija Kozjansko, Ulica skladateljev Ipavcev 17, 3230 Šentjur

telefon

00386 3 747 13 07

e-naslov

info@ra-kozjansko.si

spletna stran

http://las.ra-kozjansko.si/

občine

Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Zreče

prioritetne naloge lokalne razvojne strategije (izbor)

 • zeleni turizem

LAS Po poteh dediščine od Idrijce do Kolpe

sedež LAS-a

Trg zbora odposlancev 72, 1330 Kočevje

upravljavec LAS-a

Razvojni center Kočevje Ribnica d.o.o, Trg zbora odposlancev 72, 1330 Kočevje

telefon

00386 1 89 50 610

e-naslov

info@rc-kocevjeribnica.si

spletna stran

www.rc-kocevjeribnica.si/LAS.html

občine

Bloke, Cerknica, Dobrepolje, Kočevje, Kostel, Logatec, Loška dolina, Loški potok, Ribnica, Sodražica, Velike Lašče

prioritetne naloge lokalne razvojne strategije (izbor)

 

LAS Srce Slovenije

LAS »The Heart of Slovenia«

sedež LAS-a

Kidričeva 1,1270 Litija

upravljavec LAS-a

Razvojni center Srca Slovenije d.o.o., Kidričeva 1,1270 Litija

telefon

00386 1 896 27 13

e-naslov

las@razvoj.si

spletna stran

http://www.razvoj.si/las/

občine

Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče, Šmartno pri Litiji

prioritetne naloge lokalne razvojne strategije (izbor)

 • Dvig kakovosti življenja na podeželju

 

LOGO-Srce Slovenije


 

TOTI LAS

sedež LAS-a

Pobreška cesta 20, 2000 Maribor

upravljavec LAS-a

Mariborska razvojna agencija, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor

telefon

00386 2 33 31 311

e-naslov

mra@mra.si, las@mra.si

spletna stran

http://mra.si/toti-las0.aspx

občine

Duplek, Kungota, Maribor, Pesnica, Šentilj

prioritetne naloge lokalne razvojne strategije (izbor)

 

Zadruga LAS Dobro za nas, z.b.o.
Cooperative LAS Good for us

sedež LAS-a

Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica

upravljavec LAS-a

Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica, Trg Svobode 5, 2310 Slovenska Bistrica

telefon

00386 2 843 28 71, 00386 2 620 22 72

e-naslov

mateja.brumec@ric-sb.si

spletna stran

www.zadrugalas.si

občine

Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem

prioritetne naloge lokalne razvojne strategije (izbor)

 • Izboljšanje kakovosti življenja na podeželju
 • Razvoj gospodarstva (ekonomska oživitev) in identitete podeželja

 

dobro za nas


LAS MDD – zadruga za razvoj podeželja z.b.o

sedež LAS-a

Mariborska 7, 2360 Radlje ob Dravi

upravljavec LAS-a

Poslovna enota upravljavca LAS, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec

telefon

00386 2 88 12 110

e-naslov

lasmdd@siol.net

spletna stran

http://www.lasmdd.si/

občine

Dravograd, Mislinja, Vuzenica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Muta, Ribnica na Pohorju, Slovenj Gradec

prioritetne naloge lokalne razvojne strategije (izbor)

 

LAS loškega pogorja

LAG of Škofja Loka Mountains

sedež LAS-a

Spodnji trg 2, 4220 Škofja Loka

upravljavec LAS-a

Razvojna agencija Sora d.o.o., Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka

telefon

00386 4 51 20 131

e-naslov

info@las-pogorje.si

spletna stran

www.las-pogorje.si

občine

Gorenja vas-Poljane, Žiri, Škofja Loka, Železniki

prioritetne naloge lokalne razvojne strategije (izbor)

 

 

LAS-LoskoPogorje
Deli z drugimi